Konkursi

MANS – Konkurs za video rad i strip priču

Nevladina organizacija MANS raspisuje nagradni konkurs za amaterski video rad (zapis) i strip priču na temu Prijavljivanje i sprečavanje političke korupcije.
Video radovi i strip priče bi trebalo da prikažu posljedice političke korupcije u Crnoj Gori i način na koji se pojedinci mogu aktivirati u borbi protiv korupciji.
1. Uslovi konkursa-Video rad.

Poželjno je da snimci budu u trajanju do 3 minuta. Pri izradi video klipova mogu se koristiti video kamere, mobilni telefoni, foto aparati, kompjuterska animacija…

Radovi mogu biti dostavljeni na DVD-u, CD-u, USB-u lično ili poštom (na adresu Dalmatinska  188, Podgorica), a mogu se postaviti i putem linka na e-mail adresu mans@t-com.me , uz naznaku „Za nagradni konkurs“

2. Uslovi konkursa-Strip priča.

Rad može biti djelo jednog ili više autora. Kandidat može podnijeti samo jedan rad u originalu ili dobroj kopiji, obima od 1 do 4 table (A3 ili A4 format). Tekst u stripu mora biti na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi.

Svaku tablu rada na poleđini označiti brojem (primjer: 1/4, 2/4, 3/4, 4/4)

Opšti uslovi

Svaki kandidat može prijaviti samo jedan video rad ili strip. Prijavljeni radovi mogu biti rezultat rada pojedinca ili grupe ljudi. Radovi se mogu dostaviti poštom ili lično  (na adresu Dalmatinska  188, Podgorica), ili se mogu poslati na e-mail adresu mans@t-com.me , uz naznaku „Za nagradni konkurs“.

Zaposleni u MANS-u i članovi njihovih porodica nemaju pravo prijavljivanja na konkurs.

Svi priloženi radovi moraju biti originalni i autorski radovi, koji nisu ranije objavljivani u bilo kom obliku.

Anonimne prijave nece biti razmatrane.

Odluku o nagradama donosi tročlani žiri koji čine članovi MANS-a .Žiri će dodjeljivati po tri novčane nagrade za oba konkursa  i to 150 EUR za prvu, 100 EUR za drugu i 50 EUR za treću nagradu.Dodijelice se i jedna nagrada publike  u iznosu od 100 EUR a parametar biće i broj „lajkova“ na Facebook stranici Izbori.se. Pobjednički radovi će biti odabrani na osnovu ideje i poruke koju prikazuju, neće biti razmatrani radovi koji sadrže jezik mržnje i uvredljive sadržaje.

MANS će odabrane radove, kao i ostale radove koji uđu u uži izbor, promovisati u dnevnoj štampi i TV stanicama kao i putem online medija i društvenih mreža, uz napomenu da MANS zadržava pravo korištenja ovih sadržaja u daljim aktivnostima.

Konkurs će biti otvoren od 08.04.2014. do 27.04.2014.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona +382 20 266 326.

http://www.mans.co.me/konkurs/

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.