Konkursi

Konkurs za književnu nagradu “Čučkova knjiga”

JU Narodna biblioteka  „Branko Čučak“, Organizacioni odbor „Čučkovi književni susreti“ u Han Pijesku  raspisuje

J A V N I   K O N K U R S

za književnu nagradu „Čučkova knjiga“

Raspisuje se Javni konkurs za književnu nagradu „Čučkova knjiga“ na kojem mogu učestvovati autori sa prvom objavljenom knjigom napisanom na srpskom jeziku i to iz sljedećih književnih vrsta i rodova:  poezija, proza    (pripovijetka, novela, roman, esej ) i drama.

Uslov je da je knjiga objavljena u 2023. godini. 

Na Javni konkurs prijavu u ime autora mogu poslati i Izdavači.

Prijava na konkurs treba da sadrži opšte podatke o autoru i kontakt telefon.

Uz Prijavu kandidat dostavlja četiri (4) primjerka knjige.

Primjerci dostavljenih knjiga ne vraćaju se podnosiocima prijava.

Prijave sa potrebnim brojem primjeraka knjiga dostavljaju se na adresu: JU Narodna biblioteka „Branko Čučak“, ul.  Aleksandra Karađorđevića br. 2, 71 360 Han Pijesak najkasnije do 5. 2. 2024. godine – kontakt telefon: 057- 555- 300.

Nagradu čini novčani iznos, povelja i plaketa. 

Nagrada će biti uručena  na „Čučkovim književnim susretima“ 2024. godine. 

http://www.brankocucak.com/konkurs-za-knjizevnu-nagradu-cuckova-knjiga-6/?fbclid=IwAR35IWrbLOCPIkCLLoWfFRP6vcozIciVyFaz0O8JYv3It6yC4-8d89UX7K0

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.