Konkursi

Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori

Cilj konkursa je da utiče na razvoj crnogorske dramske literature za pozorište za dječiju i mladu publiku.

Pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Republike Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Republici Crnoj Gori.

Konkurs se organizuje bijenalno.

Dramski tekst mora biti autorski, neobjavljen i neizveden.

Dramski tekst može biti namijenjen dramskom ili lutkarskom pozorištu.

Prijava na konkurs

  • Tekst potpisan šifrom u tri (3) primjerka i sa obaveznom naznakom da li je namijenjen za djecu do 12 godina ili za mlade od 12 godina na dalje, te da li je napisan za dramsko ili lutkarsko pozorište
  • CD sa kopijom nepotpisanog teksta, označenog šifrom, u PDF formatu
  • Zatvorena koverta sa sljedećim podacima: ime i prezime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti, naslov teksta i šifra pod kojom je dramski tekst bio poslan
  • Izjava o saglasnosti da ASSITEJ centar Crna Gora, Kotor art Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica imaju pravo na objavu i praizvedbu djela

Krajnji rok za slanje: 15. jun 2013. godine (u obzir se uzima datum na poštanskom pečatu).

Tekstove i ostalu dokumentaciju slati na adresu: Kotorski festival pozorišta za djecu (za ASSITEJ centar Crna Gora), Stari grad b.b, 85 330 Kotor.

Učesnik može poslati najviše 2 djela.

Nagrada: 3.000 eura neto, praizvedba u koprodukciji Gradskog pozorišta Podgorica i Kotor art Kotorskog festivala pozorišta za djecu i prevod na engleski jezik.

ASSITEJ centar Crna GoraKotor art Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica stiču pravo da isplatom nagrade objave, dramaturški obrade, pripreme i izvedu nagrađeni dramski tekst. Navedeni nosioci prava se obavezuju da najduže u roku od dvije godine izvedu nagrađeni dramski tekst.

Nagradu dodjeljuje tročlani stručni žiri u skladu sa pravilnikom koji će donijeti ASSITEJ centar Crna Gora.

Članovi žirija su Igor Bojović (dramski pisac), Ivana Mrvaljević (glumica i producentkinja) i Maja Mrđenović (pozorišna kritičarka i teatrološkinja).

Osnovi kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrijednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem.

Žiri će objaviti svoju odluku u sredstvima javnog informisanja, najkasnije do 15. jula 2013. godine.

Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

Rukopisi se ne vraćaju.

DODATNE INFORMACIJE NA: assitejcrnagora@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.