Konkursi

Konkurs za najbolji dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori

ASSITEJ Crna Gora – udruženje za razvoj pozorišta za djecu i mlade, u saradnji sa Kotorskim festivalom pozorišta za djecu – Kotor Art i Gradskim pozorištem Podgorica, raspisalo je konkurs za najbolji originalni dramski tekst za djecu i mlade u Crnoj Gori. Uspostavljanje te nagrade ima za cilj da podstakne razvoj crnogorske dramske literature za pozorište za dječiju i mladu publiku.

Konkurs je otvoren do 15. juna 2015. godine, a pravo učešća imaju autori/ke, državljani/ke Crne Gore i osobe sa statusom trajno naseljenog stranca u Crnoj Gori.

Nagrada podrazumijeva novčani iznos od 3.000 evra, praizvedbu u koprodukciji Gradskog pozorišta Podgorica i Kotorskog festivala pozorišta za djecu u okviru Kotor Arta u pozorišnoj sezoni 2015-2016. godine i prevod na engleski jezik. Tekstovi koji uđu u najuži izbor konkursa biće preporučeni za izvođenje i dalju afirmaciju.

Žiri u sastavu: dramska spisateljica i dramaturškinja Maja Todorović, glumica Dubravka Drakić i pozorišni reditelj Boris Liješević, doneće odluku o nagradi i saopštiti rezultate konkursa najkasnije do 15. jula 2015.

Pravo učešća imaju samo originalni, neobjavljeni i neizvođeni dramski tekstovi.

Osnovni kriterijumi prilikom donošenja odluke žirija će biti umjetnička vrednost, inovativnost na planu forme, relevantnost tema i univerzalne vrijednosti u korespodenciji sa dječijim/mladim gledaocem. Žiri zadržava pravo nedodjeljivanja nagrade.

Štampane tekstove potpisane šifrom u tri primjerka i sa obaveznom naznakom da li je tekst namijenjen za djecu do 12 godina ili za mlade od 12 godina naviše, te da li je napisan za dramsko ili lutkarsko pozorište, kao i CD sa kopijom nepotpisanog teksta, označenog šifrom, u PDF formatu, treba dostaviti poštanskim putem.

U velikoj koverti sa tekstovima potrebno je poslati i zatvorenu kovertu sa sledećim podacima: ime i prezime autora, adresa, telefonski i elektronski kontakti, naslov teksta i šifra pod kojom je dramski tekst bio poslat, te izjavu o saglasnosti da ASSITEJ centar Crna Gora, KotorArt Kotorski festival pozorišta za djecu i Gradsko pozorište Podgorica imaju pravo na objavu i praizvedbu djela. Isti autor može poslati najviše dva djela, a rukopisi se ne vraćaju.

Tekstovi se dostavljaju najkasnije do 15. juna 2015. (u obzir se uzima datum na poštanskom pečatu) na adresu: Kotorski festival pozorišta za djecu (za ASSITEJ centar Crna Gora), Stari grad b.b, 85 330 Kotor.

Tekstovi koji su u suprotnosti sa navedenim pravilima prijave neće biti uzeti u razmatranje.

Dodatne informacije moguće je dobiti putem mejla assitejcrnagora@gmail.com.

(SEEcult.org)

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.