Anatomija Fenomena

Magia sutra – Jer je jedini moral sloboda [Tema: Hamvaš]

Foto: Enzo Boulard

Magia sutra 22

Ovaj stav treba reći i održati prema Baderu. Tok misli je sledeći: više jeste zakon (moral) nižega, niže jeste baza višega. Zato:

Duša je moral tela, ali
telo je baza duše.
Duh je moral duše, ali
duša je baza duha.
Sloboda je moral duha, ali
duh je baza slobode.

Ovako Bader stiže do misli da je najviši (jedini) moral sloboda.

Ako se sada neko osvrne na pređeni put, bez teškoća će uvideti da su ukupne granice zaista nevažeće. Nemoguće je bilo koju sferu egzistencije odvojiti a da je čovek istovremeno ne liši, prvo, njenog morala, drugo, njene baze. Ista veza i odnos koji postoje između tela i duše, postoje i između duše i duha (duša je baza duha, odnosno tela). Ali isti odnos postoji i između duha i slobode (duh je baza slobode, odnosno tela). Zbog toga ako se zakon tela nalazi u duši i zakon duše se nalazi u duhu, zakon duha se nalazi u slobodi.

Bela Hamvaš

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.