Anatomija Fenomena

Magia Sutra – Stvaranje reda u univerzumu [Tema: Hamvaš]

Foto: Brent Cox

Magia sutra 24

Jer za njega već i samo ishodište ima presudan značaj.

Po Bemeu, situacija se mirno može i na ovaj način formulisati:

– ko hoće da kvarnost egzistencije izvede iz greha, pa otuda polazi od principa duha, ne samo što žlivi u ludilu, nego je bolestan i čini greh,

– ko hoće da kvarnost egzistencije izvede iz ludila, pa otuda polazi od principa duše, on živi u ludilu, i bolestan je i čini greh,

– ko hoće da kvarnost egzistencije izvede iz bolesti, pa otuda polazi od principa tela, živi u ludilu, i bolestan je i čini greh.

Zašto? Jer se greh, ludilo i bolest ne mogu međusobno razdvojliti. Greh smesta deluje i na svet duše, i stvara ludilo u duši, ali deluje i na svet tela, i stvara bolest u telu. Sa gledišta početka nijedan ne može da preduhitri ostale. Šta je bio prvi defekt? Greh? Ludilo? Bolest? Ni jedno.

Principijelan defekt se javio na području duha kao greh (kvarenje duha), na području duše kao ludilo (kvarenje duše), na području tela kao bolest (kvarenje tela). Ako sada želim da vaspostavim izvornu izgradnju egzistencije, zalud ću poćhi od lošeg početka, neću moći da postignem rezultat, moj napor j e uzaludan i moj će rad propasti.

Reintegracija se (apostol Pavle je naziva metanoja, Beme i alhemija transmutacija) na ovaj način ne može izvršiti. Ovim putem realizacija (oživotvorenje, ostvarivanje) je nemoguća.

Bemeova zasluga je što je u ovoj zbrci stvorio red.

Od čega treba krenuti?

Od objavljenja. Zašto? Jer ako čovek ne pođe od objavljenja, već bezuslovno mora da pođe od neke kvarnosti. Reč objavljenja je jedina stvarnost naše egzistencije koju slom nije dirnuo, odnosno koju nije dotakao ni greh (duhovni lom), ni ludilo (duševni lom), ni bolest (telesni lom). Objavljenje je iznad poremećenosti duha i duše i tela, i kada traži način i mogućnost realizacije (transmutacija, metanoja), baza i temelj se mogu smatrati samo reč lišena defekta. Neispravno ću postupiti ako prihvatim hebrejsku baštinu i realizaciju započnem s likvidacijom greha. Početak je loš. Neispravno ću postupiti ako prihvatim hindu baštinu i pođem s područja duše, i realizaciju započnem istrebljenjem ludila (poremehenosti duše). Loš početak. Neispravno ću postupiti ako prihvatim grčke fiskulturnike, ili modernu nauku, i krenem s područja tela, i realizaciju započnem likvidacijom bolesti.

Početak je loš.

Bela Hamvaš

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.