Anatomija Fenomena

Onaj ko poseduje [Tema: Lao Ce]

(Onaj ko posjeduje) najviše de nema (potrebu da po svaku cenu zadobija) de, zato (on) zaista ima de.

(Onaj ko posjeduje) niže de (stalno ističe kako on) ne gubi (nikad) de, zato (on) u stvari, ne poseduje de.

(Onaj ko posjeduje) najviše de, dela iz praznog (daoo) i ničega nema što (on) nije u stanju da učini.

(Onaj ko posjeduje) najviše ren, dela bez namernog ispoljavanja tog čina

(Onaj ko posjeduje) najviše yi, dela bez namernog ispoljavanja tog čina.

(Onaj ko posjeduje) najviše li, i kada ga ne prihvate (ljudi), zasuče rukave, pljune u dlanove (i nastoji da) narod usmerava ka njegovom upražnjavanju.

Zato: (tek kada se) izgubi dao, javlja se de;
Zato: (tek kada se) izgubi de, javlja se ren;
Zato: (tek kada se) izgubi ren, javlja se yi;
Zato: (tek kada se) izgubi yi, javlja se li;

U ovo li se ne može (do kraja) verovati,
(ono) predvodi haos u svetu.

De – moć
ren – čovekoljublje
yi – pravda
li – ceremonijalno ili konvencionalno ponašanje

Lao Ce

Sa starokineskog preveo Radosav Pušić

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.