Konkursi

Regionalni konkurs za kratku queer priču

knjige_images_slike_za_vijesti_thumb_medium200_200

 

NVO Queer Montenegro raspisuje prvi Regionalni konkurs za najbolju queer kratku priču.

Queer elementi u književnosti mogu se pratiti od antičkih vremena. Literatura je polje na kom su rođene prve ideje o slobodi ljudske prirode. Vječita borba za dostojanstvo čovjeka nameće nam potrebu da i književnim formama pokušamo proširiti svijest na ovim našim skučenim prostorima. Kratka priča jedna je od danas najpopularnijih književnih formi i daje nam mogućnost da dođemo do najšire publike. Ovaj konkurs otvaramo za priče inspirisane queer motivima, kao i za one u kojima je queer samo jedan od elemenata i to ne najnužnije u prvom planu. U obzir uzimamo umjetničku vrijednost teksta, bez obzira na stepen njene angažovanosti, jer queer elemente vidimo kao narativni podsticaj, a ne kao didaktički imperativ.

Pravo učešća na konkursu imaju svi/e autori/ke koji pišu na bosnskom, hrvatskom, srpskom i crnogorskom jeziku. Moguće je kandidovati samo kratke priče koje prethodno nisu publikovane. Autori/ke mogu kandidovati najviše jednu priču, čiji obim može biti do 10 000 karaktera sa proredima.

Na ovom konkursu biće dodijeljene tri novčane nagrade, od koji prva iznosi 400.00 eura, druga 300,00 eura i treća 200,00 eura u neto iznosu.

O nagradama odlučuje petočlani žiri iz redova relevantnih književnika/ca i teoretičara/ki i članova/ica organizacije Queer Montenegro. Odluku o izboru žirija donosi Upravni odbor organizacije Queer Montenegro.

Queer Montenegro ima pravo publikovanja nagrađenih i ostalih priča pristiglih na konkurs. Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje ustupaju svoja autorska prava Queer Montenegru bez nadokande.

Autori/ke nagrađenih priča i ostalih priča koje će ući u selekciju za objavljivanje se odriču autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju Queer Montenegra.

Autori/ke nagrađenih priča se odriču autorskih prava u slučaju objavljivanja priča u izdanju izdavača koju Queer Montenegro odabere.

Konkurs „Write Queer“ je anoniman.

Autori/ke predaju dvije zasebne koverte: u jednoj koverti (na kojoj treba da piše: “Za Konkurs Write Queer”) treba dostaviti 5 odštamapanih primjeraka kratke priče, od kojih svaki treba da bude potpisan šifrom (bez navođenja imena autora/ke), dok u drugoj zatvorenoj koverti (na kojoj treba da piše: “Rješenje šifre/naziv šifre”) treba dostaviti naziv šifre, ime i prezime autora/ke teksta koji je potpisan tom šifrom i kontakt podatke autora/ke koji uključuju poštansku adresu, email i broj telefona.

Koverte sa rješenjem/nazivom šifre biće otvorene u prisustvu svih čanova/ica žirija po donošenju finalne odluke o nagradađenim pričama i pričama koje će ući u izbor za objavljivanje.

Tekstove je potrebno dostaviti najkasnije zaključno sa 13. novembrom 2016. godine putem pošte na adresu:

Queer Montenego
Omladinskih brigada 6
81000 Podgorica
Crna Gora

Sa naznakom: Za konkurs ”Write queer“

Odluka o nagrađenim pričama i pričama koje će ući u selekciju za objavljivanje biće objavljena u medijima, a autori/ke obaviješteni/e pismenim putem.

Materijali dostavljeni suprotno naznačenim pravilima neće biti uzeti u razmatranje.

Konkurs za najbolje kvir priče realizuje se okviru projekta „Kvir Art“ podržanog od strane Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću Ministarstva finansija Crne Gore.
Kvir Montenegro

http://www.queermontenegro.org/novosti/saopstenja/217-objavljen-regionalni-konkurs-za-kratku-queer-pricu

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.