Jasan Pogled

Šta god da činim, samo hodajući, jedući, to je molitva – Izreke o jogi (15)

Foto: Michael Krahn

Prva modifikacija uma je ispravno znanje. Meditacija vodi do ove modifikacije. A kada možete ispravno znati i ne postoji potreba za dokazom, tada sam um može biti obačen, ne pre toga. Kada nije potrebno dokazivati, um nije potreban, jer um je oruđe logike.

Potreban vam je svakog momenta. Treba vam da razmislite, otkrijte šta je pogrešno a šta je ispravno. Svakog trenutka postoji izbor i alternativa. Vi imate izbor. Samo kada praman deluje, kada ispravno znanje deluje, možete odbaciti um, jer sada biranje nema značaj. Vi se krećete bez izbora. Sve što je ispravno otkriva vam se.

Definicija mudraca je onaj koji nikada ne bira. On nikada ne bira dobro protiv lošeg.

On se jednostavno kreće u pravcu onoga što je dobro. On je kao suncokret. Kada je sunce na istoku, cvet se okreće prema istoku. Nikada ne bira. Kada se sunce kreće prema zapadu, cvet se okreće na zapad. On se jednostavno kreće sa suncem. On ne bira kretanje, on ne odlučuje. Ne donosi odluku: “Sada ću se kretati jer se sunce kreće prema zapadu.”

Mudrac je baš kao suncokret. Gde god je dobro, on se kreće jednostavno. Dakle, šta god da on učini jeste dobro. Upanišade kažu: “Ne sudi o mudracu. Vaša obična merila neće delovati.” Vi morate da činite dobro protiv zla, on nema ništa da bira. On se jednostavno kreće, gde god je dobro. Vi ga ne možete promeniti jer to nije pitanje izbora. Ako kažete: “To je zlo”, on će reći: “U redu, to je možda loše, ali tako se ja krećem, na taj način se moje biće kreće.”

Oni koji znaju – a ljudi u danima Upanišada su znali – oni su odlučili tako: “Mi nećemo suditi o mudracima.” Jednom kada je osoba postala usredištena u sebi, kada je osoba postigla meditaciju, jednom kada je osoba postala smirena i um je odbačen, ona je izvan naše moralnosti, izvan tradicije. Ona je izvan naših ograničenja. Ako možemo slediti, možemo slediti njega, a ako ne možemo slediti, mi smo bespomoćni. Inače ništa se ne može učiniti, i ne treba da sudimo.

Ako ispravno znanje funkcioniše, ako je vaš um preuzeo modifikaciju ispravnog znanja, vi ćete postati religiozni. Pogledajte, to je potpuno različito. Patanjđali ne kaže ako idete u džamiju, u gurudvar, u hram, izvodite neke rituale, molite se… Ne, to nije religija.

Morate učiniti da proradi vaš centar ispravnog znanja. Tada bilo da idete u hram ili ne, to je beznačajno; to nije važno. Ako vaš centar ispravnog znanja deluje, šta god da činite je molitva, i gde god idete – jeste hram.

Kabir je rekao: “Gde god krenem ja nalazim tebe, Bože moj. Gde god se krećem ja se krećem u tebi, naiđem na tebe. Šta god da činim, samo hodajući, jedući, to je molitva.” Kabir kaže: “Spontanost je moj samadhi. Samo da budem spontan moja je meditacija.”

Osho

nastaviće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.