Tag: Danilo Kiš

Anatomija Fenomena

Knjiga – ubica [Tema: Kiš]

Anatomija jedne hajke (2) HAJKA — HAJKE Hajka je zajednica akcije! Kristali mase, u modernom smislu te riječi, potiču od jedne starije cjeline, koja ih još uvijek objedinjuje; ta je starija cjelina hajka.17 Analiza četiri različite hajke dovodi do iznenađujućih rezultata. Lovačka hajka, najprirodnija je i najistinskija hajka. Ona ima […]

Anatomija Fenomena

Anatomija jedne hajke [Tema: Kiš]

Love a ulovljeni. S večeri tugo, Ko kome plen? M. Nastasijević Šta je istina? — glasi kratko i jasno pitanje što ga visoki rimski pravnik postavlja optuženiku koji raspolaže posebnom teorijom istine (…) optuženik je apsolutno povlašteni medij istine, dok je sudac jedan od najvećih rimskih pravnika. Njegovom pitanju o […]

Anatomija Fenomena

Anatomija ljepote riječi [Tema: Kiš]

Jezikoslovac kad fizički odloži pročitana djela Danila Kiša, osjeti snažnu potrebu da s lingvističkog aspekta, gotovo anatomski, promatra, analizira, svako njegovo djelo da bi došao do onog što nazivamo korijenom — osnovnim zrnom. Brzo i dosta lako čitaoca okupira snaga riječi u gorčini surovih realija. Eho te gorčine, gorčine ispod […]

Anatomija Fenomena

Šulc je moj Bog [Tema: Kiš]

Kiš je je­dan od naj­ve­ćih evrop­skih pi­sa­ca po­sle­rat­nog pe­ri­o­da, ali nje­go­va reputaci­ja u ze­mlja­ma en­gle­skog go­vor­nog pod­ruč­ja ni­je ona­kva ka­kvu za­slu­žu­je. Ki­šo­vo de­lo cr­pi ogrom­nu sna­gu iz po­ku­ša­ja da osvo­ji stvar­nost pre­pra­vlja­njem doku­men­tar­ne isti­ne. U obimnoj ese­jističkoj knjizi Čas ana­to­mi­je (1978) Da­ni­lo Kiš je raz­voj krat­ke priče po­de­lio na dva raz­do­blja: pre […]

Anatomija Fenomena

Putevi pisanja Danila Kiša i Miloša Crnjanskog ukrstili su se više puta, sumatraistički [Tema: Crnjanski]

Nismo znali, a imali smo čedo u daljini „Kako je sve u vezi, na svetu”: Teorija sumatraizma u književnoj praksi – III nastavak Život, literatura… Ta „šifra” je poznata zahvaljujući Danilu Kišu, koga povezuju sa Crnjanskim mnoge sumatraističke veze. Osim onih vidljivih na prvi pogled paralela u životnim putevima (godine […]

Anatomija Fenomena

Bulat Okudžava – Tri pisma Danilu Kišu [Tema: Kiš]

Priredila Mirjana Miočinović Dragi Danilo! Hvala za čestitke. Pisao sam pismo Ljonji ., ali sam, verovatno, pogrešio adresu. Prenesi mu pozdrav. Kako tvoja literatura? Piši mi. Grlim te, tvoj Bulat P.S. Ako možeš, pošalji svoju fotografiju. Dragi Danilo! Od tebe ni glasa. Šteta. Jesi li dobio moju knjigu? Bio sam […]

Anatomija Fenomena

Foto-album kao baršunasta priča: Jedno čitanje Kišovih „Ranih jada” [Tema: Kiš]

Foto-albumi polako gube bitku pred digitalnim dobom: nestaje potreba za izrađivanjem fotografija (osim kada one imaju emotivnu ili promotivnu vrednost), gubi se potreba za selekcijom, čime često dolazi do banalizacije u fotografiji i njene zloupotrebe. Fotografija više nije uspomena, zapis o jednom relevantnom trenutku života, već količnik događajnosti i vremena; […]

Anatomija Fenomena

Izguljeni poslužavnik [Tema: Kiš]

U kasna letnja jutra majka je ulazila bešumno u sobu, noseći poslužavnik. Taj je poslužavnik već počeo da gubi tanku niklovanu glazuru kojom je nekad bio prevučen. Po ivicama, gde se plosnata površina izvija u malo uzdignutiji obod, još su se videli tragovi negdašnjeg sjaja – u ljuspastim plohama nikla, […]

Anatomija Fenomena

Pohvala vrsti: esejisti Sreten Marić i Danilo Kiš [Tema: Kiš]

Uprkos opštoj esejizaciji kulture u poslednjih sto godina, upadljivo mali broj radova posvećen je raspravi o prirodi eseja, i to uzimajući u obzir i tekstove samih stvaralaca i tekstove filozofa, dakle teoretičara. Pokušaji njegove definicije i tipologije deluju još skromnije ako ih uporedimo sa obimnom literaturom o mitu, poeziji ili […]