Tag: džems džojs

Anatomija Fenomena

Džojsov Trst [Tema: Džojs]

Može biti da je istinita ona stara izreka po kojoj u životu jedino ne možemo birati roditelje i otadžbinu. Ta je stara izreka, međutim, kao i mnoge plitke mudrosti u delotvorno dopadljivom jezičkom pakovanju, samo delimično tačna. Jer, najpre, u životu ipak postoji još mnogo, možda i previše, trenutaka i […]

Notes

Žak Derida – Uliks gramofon [Knjiga dana]

POGOVOR Nekoliko opštih mesta o Deridi, uz par reči za Džojsa Gde se, i kako, mogu susresti dva velika iskustva XX veka – literatura koja, u slučaju Džejmsa Džojsa, odlučno ispituje granice svih svojih oblika, i filozofija koja, u slučaju Žaka Deiride, nastoji da vlastitu granicu pomeri ka oblicima govora […]