Tag: jasan pogled

Jasan Pogled

Reč

U početku beše… neću se spoigravati biblijskim citatima, neukusno je u ovom trenutku, moram da priznam, ali ima smisla… Nakon potopa koji je zadesio Srbiju pratila sam te bujice reči koje su plavile moje misli, zatim bila svedok svojevrsne pobune slobodne misli, kao nekad. Kao onda, kada su me ti […]

Jasan Pogled

Gdje su dobri ljudi

Odav­no te ne­ma, do­bri čo­vje­če, i odav­no ne čuh ne­ku tvo­ju do­bru ri­ječ. Odav­no ne­ma do­brog tvog ko­ra­ka, uvi­jek u do­brom smje­ru, li­cem ka sun­cu, ko­ji vo­di pu­to­ka­zju vr­li­ne, ka do­brom ci­lju. Odav­no ištem do­bro­tu tvo­ju, nek­tar­nu ri­ječ, li­ce du­še­briž­ja. Ima je, sa­mo je tre­ba ču­ti. Me­đu na­ma je, sa­mo […]

Jasan Pogled

Žižek: Alternativa kapitalizmu

Piše: Slavoj Žižek Počeo bih od primera španskih indignadosa. U njihovom „Manifestu“ šokirale su me dve stvari. Pre svega, detaljno sam proučio njihove zahteve. I kakvi su ti zahtevi? Novac bi trebalo da služi ljudima, a ne ljudi novcu. Država ili društvo trebalo bi da obezbede dostojanstven život. Ekološka politika […]

Jasan Pogled

Gordi vjernik

Vi­đam tog gor­dog čo­vje­ka. Mno­ge ka­žu da je li­jep. Li­je­po se, valj­da, gor­di. Nos mu pa­ra nebo. No­ću oba­ra zvi­je­zde. Sve na nje­mu je za po­ka­zi­va­nje. I zgod­na za­ma­ma­na nje­go­va­na že­na sa ovlaš pod­oč­nja­ci­ma i tan­kim no­zdr­va­ma, sa lju­ti­tim obr­va­ma, to je valj­da či­ni još po­želj­ni­jom. Kri­šom se okre­ću za […]

Jasan Pogled

Čomski: Kratka istorija anarhizma

Piše: Noam Čomski Ljudi su društvena bića, i kakav će neko postati prvenstveno zavisi od društvenih, kulturnih i institucionalnih okolnosti njegovog života. To nas navodi da razmotrimo društvena uređenja koja doprinose ostvarenju prava i blagostanju ljudi, i ispunjavanju njihovih pravednih težnji – u najkraćem, zajedničkom dobru. Radi bolje perspektive, želeo […]

Jasan Pogled

Snouden: Pismo građanima Brazila

Piše: Edvard Snouden Pre šest meseci iskoračio sam iz senke Nacionalne bezbednosne agencije vlade Sjedinjenih američkih država i stao pred novinarske kamere. Podelio sam sa svetom dokaze da neke vlade izgrađuju planetarni sistem nadzora da bi tajno pratile kako živimo, s kim pričamo i šta govorimo. Stao sam pred tu […]

Jasan Pogled

Psihopatologija svakodnevnog čitaoca

Piše: Stefano Benni Izgubljeni čitalac Ova vrsta čitaoca nema nikakvu bliskost sa knjižarama. Tamo ulazi samo jednom ili dva puta godišnje, ponekad jednom ili dva puta u životu. Prepoznaje se po preplašenom i smotanom izgledu učenika koji se boji da će ga svakog trenutka prozvati da odgovara. Hoda među gomilama […]

Jasan Pogled

Stidite se!

Piše: Radmila Lazić Otkud toliko nesamokritičnosti, manjka zapitanosti nad sobom, nad onim što činimo i ne činimo? Skoro sam slušajući intervju sa slikarem Peđom Neškovićem obnovila sopstveno (o)sećanje na jednu zaboravljenu ljudsku osobinu – stid. Na pitanje novinara kako se slikar osećao kad je svoje slike pokazao čuvenom Dejvidu Hokniju, slikar […]