Luka, njegove intrapolacije [Tema: Kortasar]

| January 3, 2015 | 0 Comments

Julio
U jednom jugoslovenskom dokumentarnom filmu vidi se kako nagon ženke hobotnice stupa na scenu da bi ova na bilo koji način zaštitila svoja jaja te se između ostalog brani skrivanjem ispod algi koje nagomilava da je ne bi napale murine tokom dva meseca koliko traje inkubacija.
Kao i svi, Luka antropomorfički posmatra te slike: hobotnica odlučuje da se zaštiti, traži alge, ređa ih preko svog skrovišta, skriva se. Ali sve to (što je pri prvom pokušaju da se objasni takođe antropomorfički bilo nazvano nagonom u nedostatku boljeg izraza) dešava se izvan bilo kakve svesti, van svakog poimanja ma kako ono rudimentarno bilo.
Ako se sa svoje strane Luka takođe trudi da i sam naoko prisustvuje spolja, šta mu ostaje? Jedan mehanizam isto toliko stran njegovim mogućnostima uživljavanja, kao što je to pokretanje sisaljki na pipcima ili slivanje tečnosti niz iskošenu površ.
Krajnje potišten, Luka sam sebi kaže da je u tom slučaju jedino što vredi uraditi neka vrste intrapolacije: čak i ovo što sada misli mehanizam je za koji njegova svest smatra da ga može shvatiti i kontrolisati, čak i to je antropomorfizam naivno primenjen na čoveka.
“Nismo mi ništa”, misli Luka za sebe i za hobotnicu.

Hulio Kortasar
Tamo neki Luka
Prevod: Aleksandra Mančić

 

Tags: , ,

Category: Anatomija Fenomena

About the Author ()

Voli da briše članke...

Leave a Reply

Luka, njegove intrapolacije [Tema: Kortasar]

by admin time to read: 1 min
0