Art

Bog u birtiji – Bog

Samo još da mu lešinu odnesu.

Tako kažu.

Kad su ga već ubili, jer im je povjerovao.

A i muve zunzaraju, osjetile.

Kako im se samo naivno pripustio.

Kako da ga baš kurvari razdjeviče…

Pa da zaklate zvona i da začate ne bi li mu prigušili plač.

Da je znao, pa da ih ne stvori.

Pa da uživa u neizdržnoj čežnji odloženog stvaranja.

Kud je krenuo sa tim sjemenom…

Da nema ničega, bio bi sve.

U svemu što se dvonožjem nakotilo, postade-ništa.

Uhvaćen u mrežu kao riba za pod malj.

Priboden kao leptir strašnom čiodom.

Zamršen u episkopskoj bradurini.

Prignječen smrdljivom papučom pontifeksa.

Sluđen zvonjavom i džamijskim arlaukom.

Priklješten bogolovkom mračne sinagoge.

Šta si tražio među čovjekolikim koji mržnjom dokazaše ljubav…

*******

Kad li će udariti šakom o astal…

Kad li će prevrnuti astal kadaverski…

Šta li će nam ostati kad ga živog zakopaju…

I da li će živa humka pored mrtvog zvjerinjaka postati taj novi svijet, bez humki i zvjerinja…

Ima li nam spasa ako je on jedini spas…

–Ne znam–kažem da bih kazao.

–Bolje je da ga nema–kaže tek da kaže.

A noć… u birtiji.

Boris Jovanović

Iz knjige Bog u birtiji

Izdavač Zenit Novi Sad

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.