Fenomen Trenutka

Franc Kafka

Shvatiti sreću da tlo na kome stojiš ne može biti veće no što ga pokrivaju tvoja dva stopala.

Ostavite komentar: