Konkursi

Književni konkurs Ulaznica 2012

Časopis “Ulaznica” i Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin” iz Zrenjanina raspisali su književni konkurs “Ulaznica 2012” za neobjavljene priče, pesme i eseje autora koji pišu na bhsc jezicima.

Radovi se primaju do 15. septembra 2012. godine na adresu: Gradska narodna biblioteka “Žarko Zrenjanin”, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: “Za Konkurs Ulaznica 2012”.

Radovi se ne mogu slati elektronskom poštom.

Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalju se u posebnoj koverti koja se prilaže uz radove.

Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja.

Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 20.000 karaktera.

Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju.

Odluku o nagradama, koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa “Ulaznica”, doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa.

Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada biće na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci “Žarko Zrenjanin” 14. decembra 2012. Tom prilikom biće promovisan broj “Ulaznice” u kojem će biti objavljeni nagrađeni radovi.

Dodatne informacije moguće je dobiti na broj telefona +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

(SEEcult.org)

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.