Konkursi

Književni konkurs “Čitanka za začitavanje”

ck13logo1

Omladinski centar CK13 iz Novog Sada raspisuje književni konkurs za sledeće kategorije tekstova:

– poezija,
– proza,
– dramski tekstovi,
– međužanrovski tekstovi i
– esej.

Na konkurs se mogu prijaviti svi, bez obzira na godine, mesto stanovanja, imanje ili nemanje književnog i/ili naučnog iskustva, objavljene knjige ili rukopise koji su na čekanju.

Ideja je da se napravi eletronsko izdanje zbornika koji će sadržati književne tekstove i tekstove o književnosti, koji na različite načine preispituju pitanja i fenomene svakodnevice: identitete, klase, ekologiju, moć, centar, periferiju, marginu… Šta to znači? To znači da se pozivaju autori i autorke koji svojim tekstovima preispituju pomenute fenomene, probleme i pitanja, birajući da se ne zavuku u kule od slonovače i tu žmure, već da svojim književno-umetničkim angažmanom sagledaju kontekst(e) u kojem se nalaze. Cilj ovoga zbornika je da predstavi politički svesne književne tekstove i tekstove o politički svesnoj književnosti.

“Čitanka za začitavanje” je deo šireg projekta koji se bavi istraživanjem veza umetnost-politika-umetnost, i koji, osim književnog, ima i filmski, foto i deo koji se bavi umetničkim političkim performansom. Svi pomenuti segmenti biće obuhvaćeni zajedničkim sajtom na kojem će biti objavljena i “Čitanka za začitavanje”

Elektronski zbornik “Čitanka za začitavanje” biće objavljen krajem septembra 2014. godine i biće dostupan online za čitanje, začitavanje, skidanje i dalju distribuciju.

Nekoliko autora i autorki biće pozvano da budu gosti/gošće CK13 i učestvuju u promociji “Čitanke za začitavanje”. Promocija će se održati u septembru 2014. u Omladinskom centru CK13.

Kriterijumi:

1. Poslati minimum 1, a maksimum 3 priče ne duže od 27 000 znakova sa razmacima (Times New Roman, font 12, prored 1.5)

2. Isti kriterijumi važe i za dramske i međužanrovske tekstove, kao i za eseje

3. Poslati minimum 3, a maksimum 10 pesama

4. Jezici: svi ex YU jezici i dijalekti sa kojih ne treba prevod da bi se međusobno razumeli

5. Prednost će imati tekstovi koji nisu ranije objavljivani

6. Ukoliko su tekstovi prethodno objavljeni, potrebno je navesti gde

7. Uz tekstove poslati i osnovne podatke o autoru/autorki, adresu i kontakte (br. telefona, e-mail)

Prijave slati na e-mail: knjizevni.konkurs@ck13.org

Konkurs traje od 7. juna do 27. jula 2014.

Svi koji se prijave biće obavešteni o rezultatima konkursa do 25. avgusta 2014. godine.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.