Konkursi

Književni konkurs Ulaznica 2014 za neobjavljene priče, pesme i eseje

ulaznica3

Pravo učešća na književnom konkursu Ulaznica 2014 imaju svi autori/ke koji pišu na bhsc jezicima. Radovi se primaju do 15. septembra 2014. godine na adresu Gradska narodna biblioteka „Žarko Zrenjanin“, Trg slobode 2, 23000 Zrenjanin, Srbija, sa naznakom: za Konkurs Ulaznica 2014. Radovi se ne mogu slati putem e-maila. Tekst se smatra objavljenim ukoliko se nalazi u knjizi, časopisu i/ili na internetu pre objavljivanja saopštenja žirija Književnog konkursa Ulaznica 2014. Otkucani ili odštampani radovi potpisuju se šifrom, a rešenje šifre sa ličnim podacima, adresom, brojem telefona i e-mail adresom autora/ke šalje se u posebnoj koverti koji se prilaže uz radove. Očekuje se da stigne najviše do 5 pesama, 3 priče i 3 eseja. Dužina pojedinačne priče ili eseja ne može da prelazi 15.000 slovnih mesta, uključujući i razmake. Rukopisi se šalju u tri primerka. Rukopisi se ne vraćaju. Odluku o nagradama koje se sastoje od novčanog iznosa, diplome i objavljivanja u posebnom broju časopisa Ulaznica doneće žiri koji će imenovati redakcija časopisa. Proglašenje dobitnika i uručenje nagrada obaviće se na završnoj svečanosti u Gradskoj narodnoj biblioteci „Žarko Zrenjanin“, u Zrenjaninu, u petak, 12. decembra 2014. Godine, u 19 časova. Tom prilikom biće promovisan broj Ulaznice u kojem će biti objavljeni nagrađeni i pohvaljeni radovi. Za bliža obaveštenja obratite se na telefon +38123566210 ili na e-mail adresu zrulaznica@gmail.com

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.