Konkursi

Književni konkurs za najbolji neobjavljeni roman

arte

Izdavačka kuća „Arte“ iz Beograda raspisuje

Književni konkurs za nagradu „Najbolji neobjavljen roman“

Pravo učešća na konkursu imaju književni stvaraoci preko 18 godina starosti, iz Srbije i inostranstva.

Konkurs je otvoren od 3. juna do 3. jula 2014. godine

USLOVI KONKURSA:

1. Jedan autor može konkurisati samo sa jednimrukopisom romana, na srpskom jeziku, kao i na jezicima zemalja regiona (hrvatskom i bošnjačkom), koji do sada nije objavljen, na srpskom ili bilo kom drugom jeziku. (*** Rukopis koji je delimično objavljivan u elektronskim (na fejbuku, blogu…) ili štampanim medijima ne smatra se objavljenim delom.)

2. Rukopis, potpisan imenom i prezimenom, slati isključivo elektronskim putem, na adresu:arte.konkurs@gmail.com, u jednom word dokumentu, u fontu: Times New Roman (veličina fonta: 12)

3. Rukopis mora biti lektorisan.

4. Rukopis nema ograničenja u broju karaktera/strana.

5. Uz rukopis romana, u posebnom dokumentu poslati: fotografiju, kratku biografiju (do šest rečenica) i kontakt podatke (ime i prezime, adresa i mesto stanovanja, imejl-adresa, telefon).

6. Poslednji dan za dostavljanje rukopisa je 3. jul 2014. do ponoći.

7. Rukopisi se ne vraćaju autorima.

Dostavljeni rukopisi koji ne ispunjavaju uslove konkursa neće biti razmatrani, niti ući u konkurenciju za nagradu.

Žiri, u sastavu: Gordana Vlajić, Angelina Petrović, Irena Miletić i Miodrag Jakšić, doneće odluku do kraja jula meseca 2014. godine, kojom će nagraditi jedan rukopis što će biti objavljen u izdanju Izdavačke kuče “Arte” do Beogradskog sajma knjiga (oktobar 2014.) i preporučiće još, najviše, deset prispelih rukopisa za objavljivanje u izdanju Izdavačke kuče “Arte”.

Rezultati konkursa biće objavljeni na internet prezentaciji www.konkursiregiona.net i dostavljeni na elektronske adrese svih učesnika konkursa.

Izdavačka kuća „Arte“

http://konkursiregiona.net/knjizevni-konkurs-za-nagradu-najbolji-neobjavljen-roman/

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.