Konkursi

Stipendije mladim istraživačima UNESCO/KEIZO OBUCHI 2014

U okviru zajedničkog programa UNESCO/KEIZO OBUCHI Researchers’ Fellowship 2014, finansiranog od strane Vlade Japana, a u realizaciji UNESCO-a, otvoren je konkurs za dodjelu stipendija u cilju izgradnje ljudskih kapaciteta.
U okviru programa, dodjeljuje se dvadeset stipendija mladim istraživačima iz zemalja u razvoju, članica UNESCO-a, sa namjerom da se promoviše inovativnost i kvalitetni razvoj u sljedećim oblastima:

 Životna sredina (sa naglaskom na nauke o vodi)
• Međukulturni dijalog
 Informacione i komunikacione tehnologije
 Mirno rješavanje konflikata

Budući da Nacionalna komisija UNESCO svake zemlje može predložiti do dva kandidata za program stipendija, prvo se vrši predselekcija svih prijavljenih.
Uslovi za prijavljivanje kandidata za predselekcioni postupak:
• Kandidati moraju imati diplomu magistra, biti uključeni u istraživanja u sklopu postdiplomskog studiranja i željeti da sprovedu istraživački rad u inostranstvu kako bi se usavršili u jednoj od četiri gore pomenute oblasti. Oni kandidati koji su upisani na magistarske studije, moraju dobiti diplomu prije početka korišćenja stipendije;
 Visoko kvalifikovani kandidati, od kojih se očekuje značajan doprinos svojoj zemlji nakon ostvarenja stipendije;
 Starosna granica do 40 godina (kandidati rođeni prije 1.januara 1974.godine neće doći u obzir);
 Odabrani stipendisti moraju sprovesti svoj istraživački rad pod nadzorom mentora u instituciji za koju se prijavljuju. Potvrda o prihvatanju od strane mentora je obavezna;
 Prioritet pri odabiru kandidata imaju žene, kandidati iz nerazvijenih zemalja i afrički istraživači;
 Kandidati moraju imati napredno znanje jezika (govorno i pismeno) zemlje za koju se prijavljuju;
 Kandidati moraju biti dobrog fizičkog i mentalnog zdravlja.
Stipendija je u iznosu : 6.000 – 10.000 $
Trajanje istraživačkog rada: 3 mjeseca(min.) – 9 mjeseci. (max.)
Period istraživačkog rada: od marta 2014. godine – decembra 2015. godine.
Mjesto istraživačkog rada: jedna ili dvije zemlje u inostranstvu.

Potrebna dokumentacija:

 Popunjen UNESCO formular na engleskom ili francuskom u 2 primjerka i dvije fotografije;
 Ovjerene kopije diploma (uključujući i transkript ocjena) u 2 primjerka, kao i potvrda o stečenoj diplomi magistra;
 Pismo preporuke od osobe upoznate sa radom kandidata;
• Pismo prijema od strane institucije u kojoj će vršiti istraživački rad;
Potvrda o znanju službenog jezika zemlje za koju se kandidat prijavljuje, na UNESCO-ovom formularu – u 2 primjerka
 Detaljan opis predviđenog istraživačkog rada, na jednoj do dvije stranice (max.), na engleskom ili francuskom jeziku.
Rok za prijavljivanje: 12. jul 2013. godine
Dokumenta slati na adresu Ministarstva nauke, Rimski trg bb, 81 000 Podgorica

Za detaljnije informacije o stipendijama, možete se obratiti kontakt osobi za saradnju sa UNESCO, Mileni Milonjić u Ministarstvu nauke, na e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.