Tag: Borhes

Anatomija Fenomena

Lakirani štap [Tema: Borhes]

To je otkrila Marija Kodama. U odnosu na svoj izgled i čvrstinu začuđujuće je lak. Ko ga vidi, zapazi ga: ko ga zapazi, seća ga se. Gledam ga. Osećam da je deo onog, u vremenu beskrajnog carstva, što je podiglo zid da bi ogradilo magičan prostor. Gledam ga. Mislim na […]

Anatomija Fenomena

Nihon [Tema: Borhes]

Nazreo sam, čitajući Rasela, učenje o skupovima, Mengenlehre, koje pretpostavlja i istražuje velike brojeve koje ne bi dosegao ni besmrtan čovek čak i kad bi utrošio svoje večnosti u brojanju i čije imaginarne dinastije koriste kao simbole slova jevrejske azbuke. U taj suptilni lavirint beše mi dato da uđem. Nazreo […]

Anatomija Fenomena

Elegija [Tema: Borhes]

Tvoj je sada, Abramoviču, taj čudni ukus smrti, koji nikome neće biti uskraćen. On će mi biti podaren u ovom domu ili sa one strane mora, na obalama tvoje Rone koja neumitno teče kao ona druga starija Rona, Vreme. Tvoja će biti i izvesnost da Vreme zaboravlja svoje jučerašnjice i […]

Anatomija Fenomena

Neko sanja [Tema: Borhes]

Šta li je sanjalo vreme do danas, koje je, kao i svako danas, vrhunac? Sanjalo je mač, čije najbolje mesto je stih. Sanjalo je i kovalo izreku koja može ličiti na mudrost. Sanjalo je veru, sanjalo strašne krstaške ratove. Sanjalo je Grke koji su otkrili dijalog i sumnju. Sanjalo je […]

Anatomija Fenomena

Realno i imaginarno kroz prizmu mačaka u Borhesovim i Kortasarovim delima [Tema: Kortasar/Borhes]

Realno i imaginarno u fantastičnom i magičnom realizamu Horhe Luis Borhes i Hulio Kortasar, jedinstvene pojave u svetskoj književnosti, nosioci latinoameričkog buma, pripovedači, pesnici i esejisti u najboljem svetlu ilustruju tematiku i izražajnost fantastičnog i magičnog realizma. Fantastični realizam (šp. Realismo fantástico) i magični realizam (šp. realismo mágico) predstavljaju vrlo […]

Anatomija Fenomena

Pisanje i kazna [Hronike stvaranja]

Kada su Markesa upitali šta mu je u životu najviše nedostajalo, kratko je odgovorio: “Pisac”, misleći, pritom, na osobu koja bi mu pomogla u ispisivanju najobičnijih čestitki ili pisama saučešća. “Ako se jednog dana nađem sa naizgled nerešivom situacijom da napišem priču od petnaestak strana u jednom danu, siguran sam […]

Anatomija Fenomena

Dugo traganje [Tema: Borhes]

Pre vremena ili izvan vremena (oba izraza su neprikladna) ili na nekom mestu koje ne pripada prostoru, postoji jedna nevidljiva, a možda i providna životinja koju ljudi traže i koja traži nas. Znamo da se ne može izmeriti. Znamo da se ne može opisati jer su oblici koji se u […]

Anatomija Fenomena

Borhes i detektivski žanr [Tema: Borhes]

Detektivska priča na tlu Latinske Amerike prolazi kroz iste modifikacije kao i ona u Evropi i SAD-u šireći se ovim prostorom četrdesetih godina prošlog veka. U početku preovladavaju takozvani armchair („sedeći“) detektivi, stilski i jezički evropeizovani, čije su avanture prevashodno vezane za politički ambivalentni kontekst. Ipak, osim na principima klasične […]

Anatomija Fenomena

Huan Lopez i Džon Vord [Tema: Borhes]

Zapalo im je da žive u čudnom vremenu. Planeta je bila izdeljena na različite države; svaka od njih imala je svoje svetinje, drage uspomene, nesumnjivo herojsku prošlost, prava, zapamćene nepravde, vlastitu mitologiju, junake izlivene u bronzi, godišnjice, demagoge i simbole. Ta podela, draga kartografima, ohrabrivala je ratove. Lopez se rodio […]