Tag: Borhes

Anatomija Fenomena

Disk [Tema: Borhes]

Ja sam drvoseča. Nije važno kako se zovem. Koliba u kojoj sam rođen i u kojoj ću uskoro morati da umrem na ivici je šume. Kažu da se šuma prostire do mora koje okružuje celu zemlju i po kome se kreću drvene kuće poput moje. Ne znam; nikad to nisam […]

Anatomija Fenomena

Leta Gospodnjeg 991. [Tema: Borhes]

Gotovo svi pomisliše da ih je bitka, ta živa i promenljiva stvar, potisnula prema boriku. Tog popodneva bilo ih je dvanaestak. Ljudi vični ralu i veslu, navikli na težačku muku i trud, behu sada vojnici. Ni tuđa patnja, ni njihova sopstvena, nisu im bile važne. Vulfred, sa ramenom probodenim kopljem, […]

Anatomija Fenomena

Nit [Tema: Borhes]

Da bi njegov užas bio potpun, progonjeni Cezar, u podnožju jedne statue, okružen nestrpljivim bodežima svojih prijatelja vidi među licima i sečivima lik Marka Junija Bruta svog štićenika, možda i sina, prestaje da se brani i uzvikuje: „Zar i ti, sine!” Šekspir i Kevedo prihvataju taj patetični uzvik. Sudbina voli […]

Anatomija Fenomena

Sa Borhesom na ulicama Buenos Ajresa [Tema: Tabuki]

“Bili smo imažinizam, kubizam, tajni skupovi i sekte koje sad štuju lakovemi univerziteti. Izmislili smo izostavljanje interpunkcije, izbacivanje velikih slova, strofe u obliku golubice aleksandrijskih bibliotekara. Pepeo, trud naših ruku. I živu vatru našu veru“. Ovim stihovima, mnogo godina posle te vatre, Borhes se prisećao iskustva avangarde s početka dvadesetog […]

Anatomija Fenomena

Mravlav [Tema: Fantastična zoologija]

Mravlav je nezamisliva životinja koju je Flober ipak ovako zamislio: „Spreda lav, mrav odstraga, sa preokrenutim sramotinjama”. Nastanak ovog čudovišta je u svakom slučaju neobičan. U Svetom pismu (Job, 4, 11) stoji: „I lav gine kada plena nema”. U hebrejskom tekstu layish označen je lav; ova nepravilna reč kao da […]

Anatomija Fenomena

Inferno, I, 32 [Tema: Borhes]

Od jutarnjeg do večernjeg sumraka jedan leopard, poslednjih godina XII stoleća, gledao je drveni pod, uspravne gvozdene šipke, uvek druge ljude i žene, jedan veliki zid i možda kameni slivnik sa suvim lišćem. Nije znao, nije mogao znati, da žudi za ljubavlju i svirepošću, toplim zadovoljstvom komadanja mesa i vetrom […]

Anatomija Fenomena

Lakirani štap [Tema: Borhes]

To je otkrila Marija Kodama. U odnosu na svoj izgled i čvrstinu začuđujuće je lak. Ko ga vidi, zapazi ga: ko ga zapazi, seća ga se. Gledam ga. Osećam da je deo onog, u vremenu beskrajnog carstva, što je podiglo zid da bi ogradilo magičan prostor. Gledam ga. Mislim na […]

Anatomija Fenomena

Nihon [Tema: Borhes]

Nazreo sam, čitajući Rasela, učenje o skupovima, Mengenlehre, koje pretpostavlja i istražuje velike brojeve koje ne bi dosegao ni besmrtan čovek čak i kad bi utrošio svoje večnosti u brojanju i čije imaginarne dinastije koriste kao simbole slova jevrejske azbuke. U taj suptilni lavirint beše mi dato da uđem. Nazreo […]

Anatomija Fenomena

Elegija [Tema: Borhes]

Tvoj je sada, Abramoviču, taj čudni ukus smrti, koji nikome neće biti uskraćen. On će mi biti podaren u ovom domu ili sa one strane mora, na obalama tvoje Rone koja neumitno teče kao ona druga starija Rona, Vreme. Tvoja će biti i izvesnost da Vreme zaboravlja svoje jučerašnjice i […]