Tag: Borhes

Notes

Sajber književnost Hispanske Amerike

Književnost Hispanske Amerike poslednjih decenija dvadesetog i početkom dvadeset prvog stoleća doživljava niz promena koje se dešavaju uporedo sa tokovima društva. Do jedne od najuočljivijih promena došlo je usled razvoja novih tehnologija koje su neminovno uticale i na književnost. U ovom radu ćemo sagledati prisustvo virtualnog sveta u delima savremenih […]

Anatomija Fenomena

Hengist želi ljude [Tema: Borhes]

Hengist želi ljude. Pohrliće s peščanih obzorja zametnutih i u prostranim morima, iz zadimljenih krovinjara, sa jalove zemlje, iz dubokih vučjih jama u čijem neodredivom središtu počiva Zlo. Orači će bataliti ralo, a ribari mreže. Napustiće svoje žene i svoju decu, јег muško zna da ih u bilo kom kutku […]

Anatomija Fenomena

Jednorog [Tema: Fantastična zoologija]

Jednorog Prva verzija jednoroga gotovo je podudarna sa poslednjom. Četiristo godina pre naše ere Grk Ktezija, inače lekar Artakserksesa Mnemona, pripoveda da u kraljevstvima Indije postoje veoma brzi divlji magarci bele dlake, purpurne glave i plavih očiju, a uz to, i sa veoma zašiljenim rogom posred čela; na vrhu je […]

Anatomija Fenomena

Juvorki [Tema: Fantastična zoologija]

U svojoj Kratkoj istoriji engleske književnosti, Sentsberi smatra da je Juvorki jedna od najprimamljivijih junakinja te književnosti. Polužena i poluptica, ili – kao što će napisati pesnik Brauning za svoju mrtvu suprugu Elizabet Baret – poluanđeo i poluptica. Njene ruke mogu da se šire kao krila, a na telu ima […]

Anatomija Fenomena

Silfi [Tema: Fantastična zoologija]

Svakom od četiri korena ili elementa na koje su Grci podelili materiju potom je odgovarao i po jedan duh. U delu švajcarskog alhemičara i lekara Paracelzusa, iz XVI veka, pojavljuju se četiri osnovna duha: Gnomi, za zemlju, Nimfe, za vodu, Salamanderi, za vatru, i Silfi ili Silfide, za vazduh. Sve […]

Anatomija Fenomena

Kiša [Tema: Borhes]

Kiša Iznenadno svetlost večernja se rađa jer već kiša pada neprimetno sitna. Pada i pala je. Jedna stvar je bitna: u prošlosti našoj kiša se događa. Onome što kišu sluša zaneseno darežljivo vreme izgubljen čas pruža kad je cvet otkrio što se zove ruža i čudesnu boju imenom crveno. Ova […]

Anatomija Fenomena

Palata [Tema: Borhes]

Palata nije beskonačna. Nema manje zidova, nasipa, vrtova, lavirinta, terasa, parapeta, vratnica, balkona, kružnih ili pravougaonih dvorišta, kapela, trgova, cisterni, predvorja, ložnica, biblioteka, mansardi, tamnica, bezizlaznih ćelija i kripti nego zrnevlja peska što valja Gang, pa ipak je njihov broj konačan. Sa krovnih terasa, ka zapadu, ipak se mogu nazreti […]

Anatomija Fenomena

Efijalt [Tema: Borhes]

I na dnu sna su snovi. Ja svake noći želim U vodama se tamnim izgubiti, što me čiste Od pleve dana, ali ispod te vode iste Što pretposlednje Ništa spremno će nam udeliti Još neko gadno čudo na sivom dnu biti mora. Može to biti ogledalo sa odrazom moga lica, […]