Tag: Boris Jovanović

Art

Gospodin Baron

U sva­koj ka­fa­ni, dok je još u njih za­la­zio, imao je svoj sto, svog ko­no­ba­ra, svo­je že­ne. Vo­dio je sa so­bom dva će­la­va mi­ši­ća­va mom­ka, si­no­ve ne­kog ko­va­ča, ko­ji bi umje­sto nje­ga, kad piće pre­đe u usi­ja­nu eufo­ri­ju, svo­jim gra­nit­nim lo­ba­nja­ma raz­bi­ja­li ka­fan­ski in­ven­tar. Dva mom­ka su bri­nu­la o nje­go­voj […]

Art

Kapi – Izdvajaju se iz crne gomile

Izdvajaju se iz crne gomile. Vretenasti i mrki, skidaju zamašćene kape i prilaze mu ruci. Cjelivaju krst postiđeno, tiho. Ljube se srdačno i uzimaju blagoslov. Gleda ih kako zagrljeni odmiču. Lice mu neveselo, oko suzno. Zna: čim umaknu pogledu prosuće krv prvome do sebe. U kupinovom grmu ostaće njihove kape. […]

Jasan Pogled

Nepristajanje na čopor

U Tri­ja­da­ma za­pi­sah o psi­ma: Sve vi­še sli­če vu­ko­vi­ma Po­ja­vlju­ju se ni­ot­kud, u čo­po­ri­ma Sve če­šće na­sr­ću Utje­ru­ju strah u ko­sti Ni­ko im ni­šta ne mo­že Ba­ška­re se na ras­kr­sni­ca­ma, u fon­ta­na­ma, brek­ću na ploč­ni­ci­ma, u ha­u­sto­ri­ma Na­sr­ću na dje­cu i star­ce Oti­ma­ju tor­be i ke­se Pre­že is­pred kuć­nih vra­ta […]

Jasan Pogled

Želje i željice

Tako to biva na kraju godine. Neki imaju preobilje želja, a poneko jednu jedinu željicu. Uvijek, po zakonitostima ovog nepravednog svijeta, prednost imaju mnogoželatelji, uvijek se, opet po nepisanom pravilu besudnog zemaljskog šara, pridodaje onima koji odveć imaju, a uzima onima koji ionako nemaju. Kad se ne bi uzimalo, bilo […]

Jasan Pogled

Ekstra Srbi

Ne bi bilo ekstra vremena bez ekstra Srba. Ekstra Crnogorci postaše Montenegrini, a ekstra Srbi su zapravo Srbi po zanimanju, režimski Srbi ili Srbi za ukras. Pokazni Srbi. Ogledni Srbi. Rezervisani Srbi. Reklamni Srbi. Nešto kao Indijanci u postvesternskoj Americi. Dakle, ekstra! Tako je ogranak letećeg naroda, ili bješe nebeskog, […]

Jasan Pogled

Ekstra egzistencijalizam

Egzistencija prethodi esenciji. Sjetimo se onog uzaludnog Kjerkegora, pa starog poznanika Martina, na Hajdegera mislim, pa dobrog praškog činovnika Franca, na Kafku pomišljam, pa onog što je besomučno ispijao kafice najčešće u francuskim bircuzima i imao prezuvene oči, što bi se reklo, bio šarmantno ružan, mislim na dobrog čovu, gospodina […]

Jasan Pogled

Mrđen Nesretniković

Mogao bi on da se zove i drugačije. Mnoga bi mu imena pristajala osim čestitog i časnog imena. Ima mnogo imena, malo je ljudi. Mogao bi se zvati, recimo, Ivan Dmitrič Červjakov, ako znate šta hoću da kažem. No, isuviše je ruski, kao što je Mrđen isuviše crnogorski, a Nesretniković, […]