Jasan Pogled

Mašta može da funkcioniše bilo kao pakao ili kao raj – Izreke o jogi (18)

Foto: Linus Nylund

Treće je imaginacija. Um ima sposobnost da mašta. To je dobro, to je lepo. Sve što je lepo došlo je kroz maštu. Slike, umetnost, ples, muzika, sve što je lepo došlo je kroz imaginaciju. Ali, i sve što je ružno takođe je došlo kroz maštu. Hitler, Mao, Musolini, svi su oni došli kroz maštu.

Hitler je maštao o svetu natčoveka. Verovao je u Fridriha Ničea koji je rekao: “Uništi sve one koji su slabi. Uništi sve one koji nisu super. Ostavi samo natčoveka na zemlji.”

Tako da ih je on uništio. Upravo mašta, baš utopijska mašta – da uništavanjem slabih, uništavanjem ružnih, samo uništavanjem fizički obogaljenih imaćete lep svet. Ali samo

uništavanje je najružnija moguća stvar u svetu – pravo uništenje.

Inače on je delovao kroz maštu. On je imao maštu, utopijsku imaginaciju – bio je najmaštovitiji čovek! Hitler je jedan od najmaštovitijih. Njegova mašta je postala tako fantastična i tako luda, da je za njegov zamišljeni svet pokušao potpuno da uništi ovaj svet.

Njegova mašta je poludela.

Imaginacija vam može dati poeziju, slikanje i umetnost, ali imaginacija vam takođe može dati ludilo. Zavisi kako je koristite. Sva velika naučna otkrića došla su kroz imaginaciju ljudi koji su mogli maštati, koji su mogli zamisliti nemoguće, kako možemo leteti u vazduhu, kako možemo otići na Mesec.

Ovo su nedokučiva maštanja. Čovek je maštao vekovima, milenijumima, kako da leti, kako da ode na Mesec. Svako dete je rođeno s željom da ode na Mesec, da dohvati Mesec. Ali mi smo dosegli. Kroz imaginaciju kreativnost dolazi, ali kroz imaginaciju i uništenje dolazi. Patanjđali kaže da je mašta treći oblik uma. Možete ga koristiti na pogrešan način, i onda će vas on uništiti.

Možete ga koristiti na ispravan način, i onda su to imaginativne meditacije. One započinju sa maštom, ali ubrzo imaginacija postaje suptilnija i suptilnija.

Onda se imaginacija na kraju odbacuje, i vi ste licem u lice sa istinom.

Sve hrišćanske i muslimanske meditacije su zasnovane na imaginaciji. Prvo morate zamišljati nešto. I kada stalno nešto zamišljate, onda kroz imaginaciju stvarate atmosferu oko sebe. Probajte to, šta je sve moguće kroz imaginaciju. Moguće je čak i nemoguće.

Ako mislite da ste lepi, ako zamišljate da ste lepi, određena lepota će početi da se dešava u vašem telu. Stoga kad god čovek kaže ženi “Ti si lepa”, žena se odmah promeni.

Ona možda nije bila lepa. Upravo pre tog trenutka ona možda nije bila lepa – samo domaćica,

jednostavna. Ali ovaj čovek joj je dao maštu.

Zato svaka žena koja je voljena postaje lepša, svaki čovek koji je voljen postaje lepši. Osoba koja nije voljena – može biti lepa – postaje ružna jer ona ne može zamišljati, ne može maštati. Ako imaginacija nije prisutna, vi se stežete.

Emil Kue, jedan od psihologa sa Zapada, pomogao je milionima ljudi da samo kroz maštu budu izlečeni od mnogih, mnogih bolesti. Njegova formula je bila vrlo jednostavna. On bi rekao: “Samo započnite da osećate da ste u redu. Upravo nastavite da ponavljate unutar uma, meni postaje bolje i bolje. Svakog dana sam bolje.” Noću dok spavate nastavite da mislite da ste zdravi, postajete zdraviji svakog momenta, i do jutra ćete biti najzdravija osoba u svetu. Nastavite da zamišljate.”

On je pomogao milionima ljudi. Čak i neizlečive bolesti su bile izlečene. To je izgledalo kao čudo; a to nije ništa. To je samo osnovni zakon: vaš um sledi imaginaciju. Sada psiholozi kažu da ako kažete deci “Vi ste glupi, glupaci” ona postaju glupa. Vi ih prisiljavate da budu glupi. Vi im dajete imaginaciju, sugestiju da oni jesu glupi.

Sprovedeni su mnogi eksperimenti. Kažite detetu: “Ti si glup. Ne možeš uraditi ništa; ne možeš rešiti ovaj matematički problem.” Zadajte mu problem i kažite mu: “Sada probaj”, ono neće moći da ga reši. Vi ste zatvorili vrata. Kažite detetu: “Ti si inteligentan, nisam video nijednog inteligentnog dečaka kao što si ti; za tvoj uzrast, za tvoje godine ti si natprosečno inteligentan. Pokazuješ mnogo potencijala; možeš rešiti svaki problem; sada pokušaj ovo”, i on će biti sposoban da reši to. Vi ste mu dali imaginaciju.

Sada ima naučnih dokaza, novih naučnih otkrića, da šta god imaginacija uhvati, to postaje seme. Cela generacija se menja, čitavo doba, cele zemlje su se menjale, upravo kroz

imaginaciju.

Idite u Pendžab. Jednom sam putovao iz Delhija u Manali. Moj vozač je bio sikh, sardar. Put je bio opasan, a kola su bila vrlo velika. Vozač se mnogo puta preplašio. Mnogo puta bi rekao: “Sada ne mogu ići dalje. Moraćemo se vratiti natrag.” Pokušali smo na svaki način da ga nagovorimo. Na jednom mestu se toliko uplašio da je zaustavio kola, izašao iz kola i rekao: “Ne, odavde se ne mogu pomeriti. Opasno je “To možda nije opasno za vas; vi ste možda spremni da umrete. Ali ja nisam i želim da se vratim natrag.” Slučajno jedan od mojih prijatelja koji je takođe bio sardar i veliki policijski službenik, takođe je putovao, sledeći mene, da poseti kamp u Manaliu. Prispela su njegova kola, pa sam mu rekao: “Učini nešto! Čovek je izašao iz kola.” Taj policijski zvaničnik je došao i rekao: “Ti kao sardar, i sikh – kako možeš biti kukavica? Ulazi u kola.” Čovek je odmah ušao u kola i krenuo. Pitao sam ga: “U čemu je stvar?” Rekao je: “Sada je on dotakao moj ego. Rekao je, ti si sardar?” Sardar znači vođa ljudi. “Jedan sikh? A kukavica? On je dodirnuo moju imaginaciju. Dirnuo je u moj ponos. Sada možemo krenuti. Mrtvi ili živi, ali

ćemo stići u Manali.”

A ovo se nije desilo jednom čoveku. Ako odete u Pendžab, videćete da se to događa milionima. Pogledajte hinduse iz Pendžaba i sikhe iz Pendžaba. Njihova krv je ista; oni pripadaju istoj rasi. Pre pet stotina godina svi su bili hindusi. A onda je nastao različit tip rase, vojnička rasa je bila rođena. Samo puštanjem brade, promenom vašeg lica, vi ne možete postati hrabri. Ali možete! Imaginacijom.

Guru Nanak je dao tu imaginaciju: “Vi ste drugačiji tip rase. Vi ste nepobedivi.” Jednom kada su poverovali, jednom kada je ta zamisao počela da deluje, u Pendžabu, tokom pet stotina godina, nova rasa, potpuno različita od Pendžabskih hindusa je nastala. Ništa nije drugačije. Ali u Indiji, niko nije hrabriji od njih. Ova dva svetska rata su dokazala da se na celoj zemlji niko ne može uporediti sa sikhima. Oni se mogu boriti neustrašivo.

Šta se dogodilo? Sama njihova mašta je stvorila atmosferu oko njih. Oni osećaju da time što su sikhi su različiti. Mašta radi. Može od vas da načini hrabrog čoveka, može da načini i kukavicu.

Čuo sam da je Mula Nasrudin sedeo u krčmi pijući. On nije bio hrabar čovek, jedan je od najvećih kukavica. Ali alkohol mu je dao hrabrost. A onda je čovek, div od čoveka, ušao u krčmu, izgledao je divlje, opasno, kao ubica. U svako drugo vreme, po svojoj prirodi, Mula Nasrudin bi se uplašio. Ali sada je bio pijan, tako da ga nije uopšte nije bilo strah. Taj čovek divljeg izgleda je prišao Muli, i videvši da se on uopšte ne plaši, nagazio je njegova stopala. Mula se naljutio, pobesneo, i rekao: “Šta to radite? Činite li ovo sa nekom namerom ili je samo neka vrsta šale?” Ali tada, ustaviši, Mula se povratio od alkohola. Otreznio se, vratio se svojoj pameti. Ali već je rekao: “Šta to radite? Činite li ovo sa nekom namerom ili je samo neka vrsta šale?” Ludi čovek je rekao: “Sa namerom.” Mula Nasrudin je rekao: “Onda hvala vam, to je

u redu, jer ja ne volim ovakvu vrstu šala.”

Patanjđali kaže: imaginacija je treća sposobnost. Vi stalno zamišljate. Ako pogrešno zamišljate, možete kreirati obmanu oko sebe, iluzije, snove – možete biti izgubljeni u njma.

LSD i druge droge pomažu rad na ovom centru. Dakle, koju god unutra mogućnost imate, vaš LSD trip će vam pomoći da razvijete to. Dakle, ništa nije sigurno. Ako imate srećne imaginacije, trip sa drogom će biti srećno poigravanje, uzvišeno. Ako imate jadne imaginacije, noćne more, trip će biti loš.

Zbog toga mnogi ljudi izveštavaju kontradiktorno. Haksli kaže da to može postati ključ za vrata raja, a Rajner kaže da je to najveći pakao. To zavisi od vas; LSD ne može uraditi ništa. On jednostavno skoči na vaš centar imaginacije i tamo počinje da deluje hemijski. Ako imate imaginaciju tipa košmara, onda ćete razviti to i proći ćete kroz pakao. A ako ste skloni lepim snovima, možete dostići raj.

Mašta može da funkcioniše bilo kao pakao ili kao raj. Vi možete koristiti to da potpuno poludite. Šta se dogodilo ludacima u ludnicama? Oni su koristili svoju maštu, a koristili su je na takav način da su obuzeti njome. Ludak može da sedi sam i da govori nekome na glas. Ne samo da govori, on odgovara takođe. On pita, on odgovara, on govori i za drugog koji je odsutan. Možete misliti da je on lud, ali on govori stvarnoj osobi. U njegovoj mašti osoba je stvarna, a on ne može prosuditi šta je mašta a šta je istinito.

Deca to ne mogu prosuditi. Toliko puta deca mogu izgubiti svoju igračku u snu, a onda će ujutru plakati, “Gde je moja igračka?” Ona ne mogu suditi da san je san, a realnost je realnost. Da nisu izgubila ništa, samo su sanjala. Granice su zamagljene. Ona ne znaju gde se san završava, a gde realnost počinje.

Lud čovek je takođe smućen. On ne zna šta je realno, šta je nerealno. Ako se mašta koristi ispravno, onda ćete znati da je to mašta i ostaćete svesni da je to mašta. Možete uživati u tome, ali to nije realno.

Dakle, kada ljudi meditiraju mnogo stvari se dešava kroz njihovu imaginaciju. Započinju da vide svetla, boje, vizije, razgovaraju sa samim Bogom, ili se sreću sa Isusom, ili plešu sa Krišnom. Ovo su maštovite stvari, a meditant treba da zapamti da su to funkcije mašte. Možete uživati u tome; ništa nije pogrešno u njima – one su zabava. Nemojte misliti da su one stvarne.

Zapamtite, samo je svedočeća svest stvarna; ništa drugo nije stvarno. Šta god da se dogodi može biti lepo, vredno uživanja – uživajte u tome. Lepo je plesati sa Krišnom, ništa nije pogrešno u tome. Pleši! Ali neprekidno se sećajte da je to mašta, divan san. Ne budite izgubljeni u tome. Ako ste izgubljeni, onda je mašta postala opasna. Mnogi religiozni ljudi su to samo u mašti. Oni se kreću u mašti i troše svoje živote.

Osho

Nastaviće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.