Jasan Pogled

Dubok san označava potpuno besadržajno stanje – Izreke o jogi (19)

Foto: Ihor Malytskyi

Četvrto je spavanje u dubokom snu.

Spavanje znači nesvesnost u odnosu na spoljašnje kretanje svesti. Ona je otišla duboko u sebe. Aktivnost se zaustavila; svesna aktivnost se zaustavila. Um ne funkcioniše. Dubok san bez snova je nefunkcionisanje uma. Ako sanjate, onda to nije dubok san. Dok sanjate vi ste upravo u sredini, između budnosti na javi i dubokog sna bez snova. Ostavili ste budnost, a još niste ušli u dubok san. Vi ste upravo u sredini.

Dubok san označava potpuno besadržajno stanje, nema aktivnosti, nema kretanja u umu. Um je potpuno apsorbovan, opušten. Dubok san je lep; on daje život. Možete ga koristiti. I ako znate da ga koristite, može postati samadhi. Jer samadhi i dubok san nisu mnogo različiti. Samo jedna razlika postoji, a to je da ćete u samadhiju biti budni. Sve drugo će biti isto.

U dubokom snu sve je isto, samo onda vi niste budni. Vi ste u istom blaženstvu u koje je Buda ušao, u kome je Ramakrišna živeo, u kome je Isus načinio svoj dom. U dubokom snu vi ste u istom blaženom stanju, ali niste budni. Ujutru ćete osećati da je noć bila dobra, ujutru ćete se osećati osveženi, vitalni, podmlađeni, ujutru ćete osećati da je noć bila lepa – ali to je samo jedan odsjaj. Vi ne znate šta se dogodilo, šta se stvarno dogodilo. Niste bili budni.

Dubok san može biti korišćen na dva načina. Samo kao prirodan odmor – vi ste čak i to izgubili. Ljudi stvarno ne odlaze na spavanje. Oni neprekidno nastavljaju da sanjaju.

Ponekad, za nekoliko sekundi, oni dodirnu dubok san, i opet počnu da sanjaju. Tišina dubokog sna, blažena muzika spavanja, postala je nepoznata. Vi ste je uništili. Čak i prirodno spavanje je uništeno. Vi ste tako uznemireni i uzbuđeni da um ne može pasti potpuno u zaborav.

Inače Patanjđali kaže da je prirodno spavanje dobro za telesno zdravlje, a ako možete postati budni u dubokom snu to može postati samadhi, to može postati duhovna pojava. Stoga postoje tehnike – docnije ćemo raspravljati o njima – kako spavanje može postati budno. Gita kaže da jogin ne spava čak ni u dubokom snu. On ostaje budan. Nešto unutra nastavlja da biva svesno. Celo telo je zaspalo, um zapada u spavanje, ali svedočenje ostaje. Neko posmatra – čuvar na kuli ostaje. Onda spavanje postaje samadhi. To postaje krajnja ekstaza.

Osho

nastaviiće se

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.