Skorašnji članci

Konkursi

Konkurs u okviru manifestacije 100.000 pesnika za promene

U okviru manifestacije 100.000 pesnika za promene, koju četvrtu godinu za redom udruženje građana “Pirot E Publika” organizuje u Pirotu, RASPISUJE SE KONKURS za sve kreativne mlade ljude koji žele da predstave svoj pisani sadržaj. Pošaljite nam po 3 svoje pesme na e-mail adresuudruzenjepep@gmail.com nije bitno da li su do sad objavljivane ili ne. Od svih […]

Jasan Pogled

Isidora Sekulić: Velika je stvar ćutanje

Po koji put se u životu vraćam na tačku iz ostavštine starog Rima: ćutati, ćutim, ćutanje. Blago onima koji su rod tima trima stvari. U saobraćaju s ljudima i sa događajima čovek govori; u sebi, čovek ćuti. Kako je zagonetna stvar ćutanje, i san je zagonetna stvar ali ćutanje zagonetnije. […]

Anatomija Fenomena

Svaka bolest je junaštvo, ali junaštvo otpora, ne osvajanja [Tema: Sioran]

Očitovanje imanentnosti smrti u životu javlja se obično u bolesti i depresivnim stanjima. Sigurno postoje i drugi načini, ali oni su potpuno slučajni i individualni, tako da ne poseduju sposobnost očitovanja koja se može porediti sa bolešću ili depresijama. Ako bolesti uopšte imaju filozofsko poslanstvo na zemlji, onda samo ono […]

Anatomija Fenomena

Povratak iz Italije [Tema: Crnjanski]

Prema običaju u austrijskoj vojsci, oficir, pri povratku iz ratne zone, dobija nekoliko nedelja odmora, kao „rekonvalescent“. Ja se smeštam u jednu bolnicu u Opatiji, koja je u stvari hotel. Oficiri u hotelu kašlju, ćopaju, sunčaju se, a ima ih i kojima su žene došle u Opatiju, i čekaju. Ja […]

Anatomija Fenomena

Ideje o ratu [Tema: Pekić]

Ideje o ratu Neke ideje Borislava Pekića o ratu; izbor Ljiljane Pekić Pre rata su ljude prisluškivali. Danas ih ne slušaju. Pre rata sam posedovao mnoge vrednosti. Danas mi je jedina vrednost čovek koji mi je uzeo sve ostale. Pre rata se rad smatrao poniženjem, danas je on povlastica. Pre […]

Jasan Pogled

Striptiz čojstvo

Ot­kad su se na ru­ži­ča­stim pink-va­lo­vi­ma ljulj­nu­li ukle­ti be­o­grad­ski spla­vo­vi po­če­la je ne­pod­no­šlji­va la­ko­ća po­sto­ja­nja. Mo­žda se oni iz­van spla­vo­va i sje­ća­ju zna­me­ni­te Kun­de­ri­ne knji­ge i do­ne­kle pret­po­sta­vlja­ju šta je pje­snik htio da ka­že. U na­šoj ver­zi­ji, u na­šoj ki­če­raj­skoj me­lo­dra­mi, po­sto­ja­nje se mir­ne du­še mo­že za­mi­je­ni­ti ne­sta­ja­njem, pa bi […]

Anatomija Fenomena

Anarhija je moguća (5) – Nisu li ljudi prirodno kompetitivni? [Tema: Anarhizam]

Piše: Peter Gelderloos U zapadnom društvu kompetitivnost je toliko normalizirana da nije čudno što je smatramo prirodnom u ljudskim odnosima. Od djetinjstva nas uče da moramo biti bolji od ostalih kako bismo išta vrijedili. Korporacije otpuštanje radnika lišavajući ih sredstava za život i zdravstvene skrbi opravdavaju potrebom da “ostanu kompetitivne”. Na […]