Jasan Pogled

Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode – Izreke o jogi (13)

Foto: Simon Willkes

I, 5: vrttayah pancatayyah klištaklištah.

»Obrta« ima pet vrsta. [Neki od njih] su »ometajući« (klišta) [po process samoprepoznavanja subjekta] neki to nisu (aklišta).

I, 6: pramanaviparyayavikalpanidrasmrtayah.

Istinosna spoznaja, zabluda, »afektivno uživljavanje u imaginativnom« (vikalpa), spavanje i sećanje [čine tih pet »obrta«].

Um može biti ili izvor ropstva ili izvor slobode. Um postaje kapija za ovaj svet, ulaz; on takođe može postati i izlaz. Um vas vodi do pakla; um može da vas odvede i do raja. Dakle to zavisi od toga kako se um koristi. Ispravna upotreba uma postaje meditacija, neispravna upotreba uma postaje ludilo.

Um je prisutan kod svakog. Mogućnosti tame i svetla prisutne su u njemu. Sam um nije ni neprijatelj ni prijatelj. Vi ga možete učiniti prijateljem, a možete ga učiniti i neprijateljem. To zavisi od vas – od vas koji ste skriveni iza uma. Ako možete učiniti um svojim instrumentom, svojim robom, um postaje prolaz kroz koji možete dostići krajnje, maksimum. Ako postanete rob i umu dozvolite da bude gospodar, onda će vas ovaj um koji je postao gospodar voditi do krajnjeg bola i tame.

Sve tehnike, sve metode, svi delovi joge, bave se zaista duboko samo s jednim problemom: kako koristiti um. Ispravno korišćen um dolazi do tačke gde on postaje ne-um (gde nema uma). Pogrešno korišćen, um dolazi do tačke gde je on samo haos, mnogi glasovi suprotstavljeni jedni drugima – kontradiktorni, zbunjujući, umobolni.

Ludak u ludnici i Buda ispod bodhi drveta – obojica su koristili um; obojica su prolazili kroz um. Buda je došao do tačke gde je um iščezao. Pravilno korišćen on nastavlja da iščezava; i dođe momenat kada on više nije. Ludak je takođe koristio um. Pogrešno korišćen, um postaje podeljen; nepravilno i krivo korišćen um postaje mnoštvo. I, konačno, ludi um je tu, vi ste sasvim odsutni.

Budin um je iščezao, a Buda je prisutan u svojoj celosti. Ludakov um je postao celovit, a on sam je iščezao sasvim. Ovo su dva pola. Vi i vaš um, ako postojite zajedno, onda ćete biti u patnji. Ili ćete vi morati da nestanete, ili će um morati da nestane. Ako um nestane, onda vi postižete istinu; ako vi nestanete, postižete ludilo. A to je borba: ko će nestati? Vi ćete nestati ili um? To je protivrečnost, koren svake borbe.

Ove Patanjđalijeve sutre će vas voditi korak po korak prema ovom razumevanju uma – šta je on, koje sve oblike on uzima, koje vrste modifikacija dolaze iz njega, kako ga možete koristiti i dopreti izvan njega. I zapamtite, vi nemate ništa drugo upravo sada – samo um. Morate ga koristiti.

Ako ga pogrešno koristite vi ćete nastaviti da padate u sve veću i veću patnju. Vi jeste u patnji. To je zato što ste tokom mnogo života koristili svoj um pogrešno. I um je postao gospodar; vi ste samo rob, senka koja sledi um. Ne možete reći umu: “Stani”, ne možete narediti svom vlastitom umu; vaš um stalno naređuje vama i vi ga morate slediti. Vaše biće je postalo senka i rob, jedno oruđe.

Um nije ništa drugo već oruđe, upravo kao što su vaše ruke ili vaše noge. Vi naredite svojim stopalima – svojim nogama, one se kreću. Kada kažete: “Stanite”, one se zaustavljaju.

Vi ste gospodar. Ako želim da pokrenem svoju ruku, ja je pokrećem. Ako ne želim da je pomerim, ja je ne pomeram. Ruka ne može da mi kaže: “Sada želim da budem pomerena.”

Ruka ne može reći meni: “Sada ću se ja pomeriti šta god ti da činiš. Ja te neću slušati.” A ako moja ruka započne da se kreće u inat meni, onda će nastupiti haos u mom telu. To se dogodilo sa umom.

Vi ne želite misliti, a um nastavlja da misli. Vi želite da spavate. Ležite na svom krevetu, okrećući se čas na jednu čas na drugu stranu želite da se uspavate, a um nastavlja, um govori: “Ne, ja ću razmišljati o nečemu.” Vi stalno govorite “Stani” a on vas nikada ne sluša. I ne možete učiniti ništa. Um je takođe jedno oruđe, ali ste mu dali previše moći. On je postao diktator, i boriće se jako ako pokušate da ga postavite na njegovo pravo mesto.

Buda je takođe koristio um, ali je njegov um samo kao vaše noge. Ljudi i dalje dolaze kod mene i pitaju me: “Šta se dešava s umom prosvetljenog čoveka? Da li on jednostavno iščezava? On ne može da ga koristi?”

On iščezava kao gospodar, a ostaje kao rob. On ostaje kao pasivno oruđe. Kada Buda želi da ga koristi, on može da ga koristi. Kada Buda govori vama on će morati da ga koristi, jer ne postoji mogućnost govora bez uma. Um treba da se koristi. Ako odete kod Bude i on vas prepozna, da ste bili takođe ranije, on mora da koristi um. Bez uma ne može biti prepoznavanja; bez uma ne može biti pamćenja. Međutim zapamtite da on koristi um – a vi ste korišćeni od uma, u tome je razlika. Kad god želi da ga koristi, on ga koristi. Kad god ne želi da ga koristi, on ga ne koristi. On je pasivno oruđe; on se ne hvata za njega.

Dakle, Buda ostaje kao ogledalo. Ako dođete ispred ogledala, ogledalo vas reflektuje. Kada se uklonite, odražavanje nestaje; ogledalo je prazno. Vi niste kao ogledalo. Vidite nekoga, on ode, ali mišljenje se nastavlja, refleksija se nastavlja. Vi nastavljate da mislite o njemu. Čak i ako biste želeli da prestanete, um ne bi poslušao.

Gospodarenje nad umom je joga. A kada Patanjđali kaže “obustavljanje uma”, ovim se misli na prestajanje u svojstvu gospodara. Um prestaje da biva gospodar. Onda on nije aktivan. Onda je on pasivno oruđe. Vi naredite, on radi; vi ne naredite, on ostaje smiren. On samo čeka. On ne može da se dokazuje i gura napred sam od sebe. Njegovo nametljivo dokazivanje se gubi; nasilje se gubi. On neće pokušavati da vas kontroliše.

Sada je upravo obrnut slučaj. Kako da se postane gospodar? Kako da se stavi um na njegovo mesto, gde možete da ga koristite; gde, ako ne želite da ga koristite, možete ga ostaviti po strani i ostati smireni. Mora se razumeti ceo mehanizam uma. Sada bi trebalo ući u sutru.

Osho

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.