Anatomija Fenomena

Biografija Mihaila Bulgakova [Tema: Bulgakov]

1891.

3. maja (15. po starom kalendaru), u Kijevu, u porodici docenta Kijevske duhovne akademije Afanasija Ivanoviča Bulgakova i njegove žene Varvare Mihajlovne (rođene Pokrovske), rodio se sin Mihail, kao najstarije od sedmoro dece. „Porodica Bulgakovih je velika, složna, kulturna, muzikalna, naklonjena pozorištu“ – seća se žena mlađeg brata Bulgakova.

18. maja kršten je po pravoslavnom obredu, dobivši ime u čast sveca zaštitnika grada Kijeva.

1900.

18. avgusta upisuje se u pripremni razred Druge kijevske gimnazije.

1901.

22. avgusta upisuje se u prvi razred Prve (Aleksandrovske) gimnazije, u kojoj su predavali najbolji predavači u Kijevu i iz koje su izašla mnoga slavna imena. Još u gimnaziji Bulgakov otkriva svoje brojne talente: piše pesme, crta karikature, svira klavir, peva, sastavlja usmene priče i izvrsno ih pripoveda.

1907.

14. marta umire otac, A. I. Bulgakov.

1908.

Krajem proleća, početkom leta – upoznaje se s Tatjanom Nikolajevnom Lapa, gimnazijalkom iz Saratova.

1909.

8. juna dobija svedočanstvo o završenoj srednjoj školi.

21. avgusta – Upisuje se na medicinski fakultet Carskog univerziteta „Sv. Vladimir“ u Kijevu, na kome studira do 1916. godine.

1913.

26. aprila – ženi se T. N. Lapa.

1914.

Leto – Početkom Prvog svetskog rata, još kao student pomaže da se u Saratovu organizuje manja bolnica za ranjenike, u kojoj radi kao sanitarni lekar.

Jesen – Vraća se u Kijev da produži studije na univerzitetu.

1915.

Krajem aprila, početkom maja – izjavljuje da kao lekar želi da služi u pomorskoj upravi, ali je proglašen nesposobnim za vojnu službu iz zdravstvenih razloga.

18. maja, s dozvolom rektora univerziteta, počinje da radi u Kijevskoj vojnoj bolnici Crvenog krsta.

1916.

6. aprila – Dobija „privremeno svedočanstvo“ o završetku univerziteta.

Maj-septembar – Služi kao hirurg u bolnicama u blizini fronta u gradovima Kamenjec-Podoljsku i Černovici.

Odreden je za lekara u rezervi Moskovske vojnosanitarne uprave, pod komandom smoljenskog gubernatora.

29. septembra – počinje da radi kao lekar Nikoljske zemske bolnice Sičevskog sreza, Smolenske gubernije.

31. septembra dobija diplomu „lekara s pohvalnicom“.

Prvi književni pokušaji.

1917.

Leto – iz straha da se ne zarazi od bolesnika, daje sebi injekciju protiv difterije i da bi izdržao bolove počinje sebi da daje morfijum, od koga postaje zavisan.

20. septembra – Prelazi u Vjazmu, u gradsku zemsku bolnicu, za upravnika infektivnog i veneričnog odeljenja.

Jesen – Počinje da radi na ciklusu autobiografskih priča o lekarskoj praksi u Nikoljskoj bolnici (Beleške mladog lekara).

1918.

19. februara – Oslobođen vojne službe zbog bolesti.

22. februara – Od okružne, zemske uprave u Vjazmi dobija svedočanstvo o tome da je „besprekorno ispunjavao svoje obaveze“.

Krajem februara vraća se sa ženom u Kijev.

Uz pomoć očuha, lekara Ivana Pavloviča Voskresenskog, oslobađa se zavisnosti od morfijuma.

Započinje privatnu lekarsku praksu kao specijalista venerolog.

1919.

Početak februara – Mobilisan je u armiju Ukrajinske Narodne Republike kao lekar, ali uskoro, prilikom povlačenja trupa iz Kijeva, dezertira.

Leto – početak jeseni – Piše Skice zemskog lekara (rana redakcija ciklusa Beleške mladog lekara) i priče „Boljka“ i „Prvi cvet“, koje nisu sačuvane.

U jesen – Mobilisan je od strane belogardejaca i s Trećim terskim kozačkim pukom, kao vojni lekar, odlazi na severni Kavkaz i učestvuje u pohodu na Čečen-aul i Šali-aul, protiv pobunjenih gorštaka.

26. novembra – Prvo objavljeno delo: feljton „Izgledi za budućnost“ u listu Grozni.

Početak decembra – Stiže u Vladikavkaz, u kome radi u vojnoj bolnici.

Kraj decembra – Pravi svoj konačan izbor – napušta bolnicu i profesiju lekara, i u potpunosti se posvećuje književnom radu, zaposlivši se kao novinar u lokalnim listovima.

1920.

Februar-mart – Razboljeva se od povratnog tifusa.

Početak aprila – Radi kao urednik književne sekcije pododseka za umetnost u Vladikavkaskom revolucionarnom komitetu (od kraja maja vodi pozorišnu sekciju).

Leto-jesen – Paralelno s radom u književnoj i pozorišnoj sekciji, drži predavanja pre predstava operske i dramske trupe lokalnog Ruskog teatra. Piše komad Samoodbrana.

4. juna – Premijera komada Samoodbrana na sceni Prvog sovjetskog teatra Vladikavkaza.

Jul-avgust Piše Braću Turbine.

Septembar – Predaje u Narodnom dramskom studiju Vladikavkaza.

21. oktobar – Premijera komada Braća Turbini u Prvom sovjetskom teatru Vladikavkaza.

25. novembar – Zajedno s upravnikom i dva saradnika izbacuju ga iz pododseka za umetnost.

Novembar-decembar – Radi na komičnoj opera Glinene mladoženje, koju ne uspeva da stavi na scenu.

1921.

Januar-februar – Piše komad Pariski komunari (za 10 dana).

Sredina marta – Izvođenje komada Pariski komunari u Prvom sovjetskom teatru Vladikavkaza.

April-maj – Piše komad Hodžini sinovi.

15. maj – Ponuđeno mu je mesto dekana pozorišnog fakulteta novootvorenog narodnog umetničkog instituta u Vladikavkazu.

Premijera komada Hodžini sinovi na sceni Prvog sovjetskog teatra, u izvođenju glumaca-amatera.

26. maj – Odlazi u Tiflis (Tbilisi). Bezuspešno pokušava da postavi svoje komade u lokalnom pozorištu.

Kraj juna – Odlazi u Batum. Pokušava da ode za Konstantinopolj ili nađe posao.

Sredina septembra – Iz Batuma odlazi u Moskvu, preko Kijeva.

24. septembar – Radi prve skice za dramatizaciju romana Rat i mir.

28. septembar – Stiže u Moskvu.

1. oktobar – Primljen za sekretara Književnog odeljenja (LITO) Glavpolitprosveta pri Narkomprosu.

23. novembar – Književno odeljenje u kome radi rasformirano je.

Kraj novembra – Počinje da radi kao upravnik odeljenja hronike nedeljnika Trgovinsko-industrijski vesnik.

1922.

Sredina januara – Zatvara se Trgovinskoindustrijski glasnik.

1. februar – Umire mu majka.

4. februar – Prvi put objavljuje delo u Moskvi: „Emigrantska krojačka fabrika“, u listu Pravda.

Februar-mart – Radi u Vojno-redakcionom savetu Naučno-tehničkog komiteta Vojno-vazduhoplovne akademije „Žukovski“ kao upravnik izdavačkog odeljenja.

Mart – Radi kao reporter u listu Radnik. Od marta do septembra objavljuje 29 reportaža i članaka pod različitim pseudonimima.

Početak aprila – Počinje da radi kao redaktor pisama u listu Gudok, zatim i kao feljtonista. U Gudoku 1922- 1926. objavljuje više od 120 reportaža, ogleda i feljtona.

Maj – Počinje da piše za berlinski list Nakanunje, za njegov Književni prilog.

18. jun – Objavljuje poglavlja iz pripovetki „Beleške na manžetnama“ u Književnom prilogu berlinskog lista Nakanunje.

Jul-decembar – u listu Nakanunje objavljuje priče „Crvena Moskva“ i „Crvena kruna“, „Noć između drugog i trećeg“, feljton „Čičikovljeve pustolovine“, započinje objavljivanje ciklusa priča Prestonica u beležnici.

U ovom periodu učestvuje u književnim kružocima i društvima („Zelena lampa“, „Nikitinjski subotnici“).

1923.

Januar – Radi na prvom delu romana Bela garda.

Mart-april – Objavljuje reportaže „Ka-En-Pe i Ka-Pe“,

„Prva dečija komuna“ (u Glasu prosvetnih radnika).

20. april – Stupa u Sveruski savez pisaca.

Maj – U Književnom prilogu iz Nakanunje objavljuje priče „Moskovske scene“, „Korisnica lorda Kerzona“ i „Beleške s puta. Brzi voz br. 7, Moskva-Odesa“.

Jun-avgust – Objavljuje priče „Slučaj Komarova“, „Kijev-grad“, satirične minijature, „Jezero rakije“, „Sanson d’Ete“ u listu Nakanunje, kao i „Ptice na mansardi“ u Glasu prosvetnih radnika.

Septembar-oktobar – U listu Nakanunje objavljuje feljton „Dan našeg života“, priču „Psalam“ i započinje ciklus priča Zlatni grad.

Oktobar – objavljuje prvi feljton – „Nemirno putovanje“, u listu Gudok, pod pseudonimom Gerasim Petrovič Uhov (ismevajući sovjetsku tajnu službu GPU, što redakcija ne uočava).

1924.

Januar – na večeri izdavačkog preduzeća „Nakanunje“ upoznaje Ljubov Jevgenjevnu Belozersku, svoju buduću drugu ženu.

Objavljuje 1. deo „Beleški na manžetnama“ u Radniku Bakua.

Februar – Objavljuje pripovetku „Uspomene“ u moskovskom časopisu Železnodorožnjik, pripovetku „Hanska vatra“ u Crvenom časopisu za sve, kao i povest „Đavolijada“ u četvrtoj knjizi almanaha Nedra.

April – Razvodi se od T. N. Lapa.

Maj-jun – Roman Bela garda u delovima objavljuje u odeskom časopisu Skval, listu Nakanunje i Crvenom časopisu za sve.

Početak avgusta – Objavljen je prvi deo pripovetke „Beleške na manžetnama“ u 2. svesci almanaha Vozroždenije.

Kraj decembra – Objavljen je prvi deo romana Bela garda u broju 4 časopisa Rusija.

1925.

Januar – Počinje rad na pripoveci „Pseće srce“.

Februar – Objavljena je pripovetka „Kobna jaja“ u 6. svesci almanaha Nedra.

3. april – Pozvan da radi u MHAT-u.

Počinje da piše pozorišni komad Bela garda (budući Dani Turbina).

Kraj aprila – Objavljen drugi deo romana Bela garda u broju 5 časopisa Rusija (završni deo nije objavljen, jer je časopis zatvoren i 6. broj nije izašao).

30. april – Ženi se Lj. J. Belozorskom.

Jul – Pojavljuje se zbirka Đavolijada u izdanju Nedara.

Septembar-oktobar – Čita komad Bela garda trupi MHAT-a (u dva navrata).

1926.

1. januar – Potpisuje ugovor sa studijem J. B. Vahtangova za komad Zojkin stan.

30. januar – Potpisuje ugovor s Moskovskim kamernim teatrom za komad Purpurno ostrvo.

2. mart – Zaključuje ugovor s MHAT-om za dramatizaciju komada Pseće srce po istoimenoj pripoveci, koji potom raskida.

7. maj – Premetačina u stanu: konfiskovani su tekst Psećeg srca (koji mu je vraćen tek posle dve godine, na zauzimanje Gorkog), otkucan na mašini, kao i piščev dnevnik.

Jul – Pojavljuje se zbirka priča i feljtona u 15. Svesci lenjingradskog humorističkog ilustrovanog časopisa Smehač.

5. oktobar – Premijera komada Dani Turbina (ranije Bele garde) u MHAT-u.

28. oktobar – Premijera komada Zojkin stan u pozorištu J. B. Vahtangova.

Decembar – Upoznaje se s filologom i filosofom P. S. Popovom, koji postaje piščev najprisniji prijatelj i njegov prvi biograf.

1927.

7. februar – Na disputu Dana Turbina i Ljubov Jarove u pozorištu V. E. Mejerholjda.

April – MHAT raskida ugovor za dramatizaciju Psećeg srca i zaključuje ugovor za komad Serafimin vitez (budući komad Bekstvo).

Oktobar – Izvođenje komada Porodica Turbina (Dani Turbina) u Rigi, u Teatru ruske drame, u nemačkom prevodu.

9. novembar – Komad Zojkin stan skinut s repertoara.

Decembar – Napušta Moskovsko društvo dramskih pisaca i kompozitora (MODPIK) u znak protesta protiv predsednika A. V. Lunačarskog, koji je kritikovao Dane Turbina i stupa u Dramski savez (Dramsojuz), tada zasebnu organizaciju.

1928.

2. januar – Potpisuje ugovor s MHAT-om za komad Bekstvo.

April – Ponovna postavka komada Zojkin stan u pozorištu J. B. Vahtangova.

24. oktobar – Zabranjen komad Bekstvo.

11. decembar – Premijera komada Purpurno ostrvo u Moskovskom kamernom teatru.

Tokom godine nastaje zamisao o romanu Majstor i Margarita.

1929.

2. februar – Pismo J. V. Staljina dramskom piscu V. N. Bilj-Belocerskovskom, s negativnom ocenom komada Bekstvo.

28. februar – Upoznaje se s Jelenom Sergejevnom Šilovskom, budućom trećom ženom.

6. mart – Objavljena odluka Glavrepertkoma o skidanju s repertoara svih piščevih komada.

17. mart – Poslednje izvođenje Zojkinog stana u Teatru „Vahtangova“.

April – Skidanje s repertoara komada Dani Turbina.

8. maj – Izdavačkoj kući Nedra šalje poglavlje „Manija Furibunda“ iz romana Inženjerovo kopito (budući roman Majstor i Margarita), pod pseudonimom K. Tugaj, ali ne dobija odgovor.

Početak juna – Poslednje izvođenje Purpurnog ostrva.

Početak jula – Piše molbu J. V. Staljinu, M. I. Kaljinjinu i drugima da mu se odobri odlazak iz Sovjetskog Saveza.

3. septembar – Piše pismo sekretaru CIK-a, A. S. Jenukidzeu i dva pisma A. M. Gorkom s molbom da se založe za njega kako bi otišao u inostranstvo.

Radi na nedovršenoj povesti „Tajnom prijatelju“.

Oktobar – Počinje da radi na komadu Molijer.

2. oktobar – Podnosi molbu za izlazak iz Sveruskog saveza pisaca.

1930.

18. mart – Od Glavrepertkoma dobija pismo o zabrani komada Molijer.

Spaljuje rukopis komedije Blaženstvo, ranu redakciju Majstora i Margarite (Inženjerova kopito) i početak romana Pozorište.

28. mart – Piše pismo Vladi SSSR-a.

Početak aprila – Počinje da radi kao konsultant u Teatru radničke omladine (TRAM).

18. april – Telefonom razgovara s J. V. Staljinom.

25. april – Na Politbirou odlučeno da se Bulgakovu obezbedi posao po njegovoj želji.

5. maj – Piše pismo J. V. Staljinu s molbom da ga primi u prvoj polovini maja, zbog teške materijalne situacije u kojoj se nalazi.

10. maj – Zapošljava se u MHAT-u kao asistent reditelja.

Tokom maja – Počinje da radi dramatizaciju Gogoljevih Mrtvih duša.

1931.

Mart – Napušta TRAM.

30. maj – Piše pismo Staljinu.

Jul – Potpisuje ugovor za rad „na komadu o budućem ratu“, kasnije nazvanom Adam i Eva, za lenjingradski Crveni teatar i Teatar „J. B. Vahtangova“.

Septembar – Potpisuje ugovor s lenjingradskim Boljšim dramskim teatrom (BDT) za dramatizaciju Tolstojevog Rata i mira.

Oktobar – Potpisuje ugovor o izvođenju Molijera s BDT-om i MHAT-om.

Decembar – Pozorišta odbijaju da postave Adama i Evu, jer komad nije prošao cenzuru Glavrepertkoma.

1932.

Početak februara – Dogovor s MHAT-om za dramatizaciju Rata i mira.

18. februar – Ponovna postavka komada Dani Turbina u MHAT-u.

25. februar – Završava dramatizaciju Rata i mira i šalje je u Lenjingrad u BDT, ali se komad ne stavlja na scenu ni u Lenjingradu ni u MHAT-u.

14. mart – BDT odbija da stavi na scenu Molijera.

11. jul – Potpisuje ugovor za knjigu o Molijeru, za seriju „Život znamenitih ljudi“.

18. jul – Potpisuje ugovor s Teatrom-studijem J. Zavadskog, za prevod Molijerovog komada Građanin plemić (pod nazivom Maloumni Žurden).

3. oktobar – Razvodi se od Lj. J. Belozerske.

4. oktobar – Stupa u brak s J. S. Šilovskom, koja uzima njegovo prezime.

18. novembar – Završava rad na komadu Maloumni Žurden.

28. novembar – Postavka Mrtvih duša u MHAT-u.

1933.

8. mart – Predaje knjigu o Molijeru u redakciju „Život znamenitih ljudi“.

7. april – A. N. Tihonov (Serebrov), urednik serije „Život znamenitih ljudi“, negativno se izjašnjava o biografiji Molijera.

18. maj – Potpisuje ugovor s Lenjingradskim mjuzikholom za komad Blaženstvo.

1934.

Januar – Počinje intenzivno da radi na drugoj redakciji budućeg romana Majstor i Margarita.

23. mart – Potpisuje ugovor za komad Blaženstvo s lenjingradskim Teatrom satire.

31. mart – Potpisuje ugovor s filmskim studijem „Sojuzfilm“ za scenario Mrtvih duša.

Kraj aprila – Šalje pismo A. S. Jenukidzeu s molbom da otputuje u inostranstvo zajedno sa ženom na dva meseca.

4. jun – Primljen u Savez sovjetskih pisaca.

7. jun – Odbija mu se izdavanje pasoša, kao i njegovoj ženi.

10. jun – Piše pismo Staljinu s molbom da mu se odobri putovanje u inostranstvo, na koje ne dobija nikakav odgovor.

16. avgust – Potpisuje ugovor s filmskim studijem „Ukrajinafilm“ za scenario po Revizoru.

Septembar – Počinje da radi na komadu o Puškinu.

9. oktobar – Zaključuje ugovor s Teatrom satire o preradi komada Blaženstvo (kao rezultat toga nastaje nov komad, Ivan Vasiljevič).

1. decembar – Premijera predstave po Dikensonovom romanu Posmrtni spisi Pikvikovog kluba u MHAT-u, u kojoj igra ulogu sudije.

1935.

9. septembar – Završava rad na komadu Aleksandar

Puškin.

30. septembar – Završava rad na komadu Ivan Vasiljevič.

5. novembar – Počinje da radi na prevodu Molijerovog komada Tvrdica.

10. decembar – Potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Academia za prevođenje Molijerovog komada Tvrdica.

1936.

16. januar – Završava rad na prevodu Tvrdice.

16. februar – Premijera komada Molijer u MHAT-u.

5. mart – Počinje da radi udžbenik Kurs istorije SSSR-a.

9. mart – U Pravdi izlazi članak s kritičkim osvrtom na postavku Molijera. Molijer se skida s repertoara.

13. maj – Posle generalne probe, zabranjuje se postavka komada Ivan Vasiljevič.

19. maj – Potpisuje ugovor s MHAT-om za prevod Šekspirovih Veselih žena vindzorskih i počinje rad na prevodu.

17. jun – Sklapa ugovor s Boljšim teatrom za rad na libretu opere Minjin i Požarski.

Jun-jul – Završava rad na drugoj redakciji budućeg Majstora i Margarite.

14. septembar – Odustaje od daljeg rada na prevodu Veselih žena vindzorskih.

Daje ostavku u MHAT-u i piše molbu Boljšom teatru za prijem u službu.

1. oktobar – Primljen u Boljšoj teatar na mesto libretiste-konsultanta.

26. novembar – Počinje da piše Pozorišni roman (tadašnji naziv Pokojnikove beleške).

1937.

18 mart – Završava libreto za operu Crno more.

Kraj marta – Završava libreto za operu Minjin i Požarski.

Proleće – Rediguje roman Majstor i Margarita (roman dobija svoj konačan naziv).

Jun – Počinje da radi libreto za operu Petar Veliki.

Septembar – Završava rad na Pozorišnom romanu.

17. septembar – Libreto za operu Petar Veliki dostavlja Komitetu za umetnost.

3. decembar – Zaključuje ugovor s Teatrom „J. B. Vahtangova“ za dramatizaciju Servantesovog romana Don Kihote.

1938.

4. februar – Piše pismo J. V. Staljinu, zauzimajući se za pisca N. R. Erdmana, koji je proteran iz Moskve.

22-23. maj – Završava redakciju Majstora i Margarite.

26. maj – 24. jun – Prekucavanje rukopisa konačne redakcije Majstora i Margarite; unosi ispravke.

Kraj jula – avgust – Nastavlja rad na dramatizaciji Don Kihotea, istovremeno uči španski jezik da bi mogao da čita Servantesov roman u originalu.

23. septembar – Počinje da radi libreto za operu Rakela po motivima Mopasanove pripovetke „Gospođica Fifi“, za Boljšoj teatar.

Septembar – Počinje da skuplja materijal za komad o Staljinu – Pastir (budući Batum).

8. oktobar – Završava dramatizaciju Don Kihotea.

1939.

17. januar – Glavrepertkom odobrava dramatizaciju Don Kihotea.

Januar-april – Radi novu redakciju Majstora i Margarite.

26. mart – Završava libreto Rakela.

26. april – 14. maj – Čita prijateljima tekst romana Majstor i Margarita u celini.

18. maj – Dolazi na ideju da napiše komad o Ričardu Prvom (Lastino gnezdo).

15. jun – Potpisuje ugovor s MHAT-om za komad Batum.

24. jul – Komad Batum predaje MHAT-u i čita ga trupi pozorišta nekoliko dana kasnije.

14. avgust – Zajedno s J. S. Bulgakovom i izvođačkom trupom MHAT-a odlazi u Gruziju na pripremu komada Batum. Vraća se u Moskvu iz Tule, dobivši telegram kojim se putovanje otkazuje.

10. septembar – Zajedno s J. S. Bulgakovom odlazi u Lenjingrad.

11. septembar – Naglo mu se pogoršava vid. Ustanovljeno teško oboljenje bubrega.

15. septembar – Vraća se u Moskvu. Konzilijum lekara potvrđuje dijagnozu.

4. oktobar – Počinje da diktira J. S. Bulgakovoj ispravke teksta Majstora i Margarite.

16. novembar – Potpisuje ugovor s lenjingradskim Boljšim dramskim teatrom za izvođenje Don Kihotea.

18. novembar – 8. decembar – Nalazi se na lečenju u sanatorijumu „Barviha“ u okolini Moskve. Zdravstveno stanje nakratko mu se popravlja.

1940.

6. januar – Pravi beleške za komad Lastino gnezdo (o Ričardu Prvom), ali rad prekida zbog bolesti.

22. januar – Potpisuje ugovor s MHAT-om za komad Aleksandar Puškin (Poslednji dani).

Do 13. februara – Diktira ispravke za Majstora i Margaritu.

Februar – početak marta – Kraj postelje teško bolesnog Bulgakova dežuraju prijatelji i najbliži.

10. mart – Umire u 16 časova i 39 minuta.

11. mart – Komemoracija povodom njegove smrti održana u zgradi Saveza pisaca Sovjetskog Saveza.

12. mart – Kremacija tela M. A. Bulgakova. Urna s prahom položena je na Novodevičjem groblju.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.