Fenomen Trenutka

Alber Kami

I da se samo sve svrši, samo da se osjetim manje sam, preostaje mi da poželim, da na dan
mog pogubljenja bude mnogo gledalaca i da me dočekaju s povicima mržnje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar: