Anatomija Fenomena

Čuvar stada XLV – Žalosne ljudske duše, što sve dovode u red [Tema: Pesoa]

drvece

XLV

Drvored tamo u daljini, tamo prema padini brega.
Ali šta je jedan drvored? Postoje samo drveta.

Drvored i množina ,,drveće“ nisu stvari, već imena.

Žalosne ljudske duše, što sve dovode u red,
Što povlače linije od stvari do stvari,
Što stavljaju pločice s nazivima na stabla savršeno
stvarna

I crtaju paralele širine i dužine
Na sopstvenoj nedužnoj zemlji
Koja je cvetnija i zelenija od svakog ljudskog truda!

 

Alberto Kaejro (Fernando Pesoa)

Ostavite komentar: