Notes

Goran Nikolić – Razbijanje ekonomskih mitova [Knjiga dana]

 

Knjiga dana Narodne biblioteke Srbije

 

 

Knjiga o ekonomskim mitovima i legendama, o poluskrivenim ekonomskim fenomenima, o posledicama usporavanja tehnološkog progresa, o ekonomskim i društvenim istinama i zabludama, kao i o tome zbog čega su ekonomske prognoze, po pravilu, ružičaste.
U središtu Nikolićeve pažnje je kriza ekonomskih mitova, različitih stavova i uverenja koji su vremenom postali temeljna mesta mnogih zvaničnih ekonomskih politika i vrlo raširenih ekonomskih tumačenja društvenih pojava.
Provokativni, smeli i analitični odgovori na neka od ključnih ekonomskih i društvenih pitanja savremenog trenutka:
Kakva je ekonomska stvarnost Srbije danas?
Da li će današnja omladina morati da radi (skoro) do smrti?
Da li smo sve pametniji?
Koliko je potrebno nejednakosti za ekonomski razvoj?
Da li je globalna ekonomija dobro mesto za male privrede?
Kako birači utiču na bankrot države?
Koliko nas košta nasilje?
Koje su svetle i tamne strane dužeg životnog veka?
Da li potrošnja domaćinstava potvrđuje nacionalne stereotipe?
Da li nas pokreću samo ekonomski motivi?
Da li su Srbi danas srećniji nego pre deceniju?
Zašto se usporio tehnološki napredak?
Da li je moguće održati brz ekonomski rast iz prethodnih 50 godina?
Da li će se siromašne zemlje približiti dohotku bogatih?
Da li će nove tehnologije ugroziti radnike?
Zašto se osipa srednja klasa?
Zašto će naša deca lako naći posao?
Zašto je Zapad razvijen a mi nismo?
Zašto nacionalno homogene države imaju brži ekonomski rast?
Zašto su zemlje bez mora siromašnije?
Da li je demografsko pražnjenje i starenje populacije Srbije izuzetak ili evropski trend?
Sledi li vladavina gerontokratije?
Kolika je energetska zavisnost Srbije?
Da li pozitivni efekti stranih investicija nadmašuju negativne?

Odgovori Gorana Nikolića predstavljaju neposredan susret sa stvarnošću i činjenicama, procesima i akterima koji je oblikuju.

„Pred vama je monografija, tačnije skup tematski bliskih celina i tekstova, koja je pokušaj da se razjasne poluskrivreni ekonomski fenomeni.
Kroz celu monografiju koja je pred vama pokušavam da se ’obračunam’ s društveno ukorenjenim ekonomskim mitovima ili zabludama. Cilj je da se javnost upozna s pravim značenjima raznih ekonomskih pojava, njihovim realnim efektima, bez njihovog precenjivanja ili potcenjivanja.“ (Goran Nikolić)

Goran Nikolić (Ivanjica, 1974), ekonomista.
Diplomirao je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu (smer Spolјna i unutrašnja trgovina), gde je i magistrirao oktobra 2002.
Od marta 2001. radio je u Institutu za spolјnu trgovinu, gde je stekao zvanje istraživača-saradnika, da bi potom radio u Privrednoj komori Srbije (Centar za naučnoistraživački rad i ekonomske analize).
Februara 2009. odbranio je doktorsku disertaciju „Strukturno prilagođavanje robnog izvoza Srbije uvoznoj tražnji EU“, da bi se u maju iste godine zaposlio u Institutu za evropske studije u Beogradu.
Objavlјuje konjunkturne analize, posebno izučava strukture spolјnotrgovinske razmene Srbije (ukupne i s EU), analizira tendencije kursa dinara i platnog bilansa, istražuje uticaj evropskih integracija na spolјnotrgovinske tokove, te se bavi analizama međunarodne ekonomije, kao i ekonomskom istorijom.
Bio je saradnik, u ime Privredne komore Srbije, na izradi Bele knjige Saveta stranih investitora 2008. Bio je, tokom 2011, glavni urednik EMG Intelligence Unit, specijalnog izdanja u okviru EMG Grupe, gde je izlazio i Magazin Ekonomist. Tokom 2012. bio je saradnik časopisa Makroekonomske analize i trendovi (MAT), mesečnog konjunkturnog časopisa Ekonomskog instituta.
Povremeni je kolumnista domaćih dnevnih i nedelјnih listova.
Aktivno učestvuje na konferencijama matičnog instituta. Imao je uvodna i ostala predavanja na konferencijama drugih instituta i institucija, poput NDES, IMPP ili Predavačkog centra Kolarčevog narodnog univerziteta (imao je seriju od tri predavanja decembra 2010. i jedno predavanje u januaru 2013). Recenzent je radova autora koji pišu za časopise: Panoeconomicus, Ekonomski pogledi, Međunarodna politika, Industrija, Stanovništvo. Član je recenzionog odbora časopisa Ekonomski pogledi i član redakcije časopisa IMPP: The Review of International Affairs.
Goran Nikolić je objavio veći broj naučnih i stručnih radova i studija, te učestvovao u radu više naučnih skupova nacionalnog
značaja (posebno u organizaciji Naučnog društva ekonomista Srbije, čiji je član).
Autor je šest monografija, pored ostalih: Kurs dinara i devizna politika Kraljevine Jugoslavije (2003), Pokazatelji spoljnotrgovinske razmene Srbije sa EU i svetom (2010) i Ekonomija krize (2014).
Živi u Beogradu.

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.