Anatomija Fenomena

Granada [Tema: Vito]

Izvešće jedno jutro mene sužnja
i prije no se dan razdani
ubiće me ni kriva ni dužna
izvan grada na pustoj poljani.

I ponoviće se sramna slika
već toliko puta ponovljena:
mrtav pjesnik pred četom vojnika
a okolo pjesma ponižena.

 

Vito Nikolić

Ostavite komentar: