Art

Oči naše

Po dva u glavi,
ponaosob
Na parove razbroj se
Prvo drugo levo desno
Čitaju sa leva na desno
Sa desna na levo
Odozgo na dolje
Iz dolje na gore
Neke oči čitaju šahovsku partiju
Neke oči čitaju retku pticu dje leti
Neke čitaju semafore
Neke čitaju psa gde vrti repom
Neke oči čitaju praznu kafanu
Neke čitaju pokrete rasdjeve
Neke oči čitaju loše leto
Neke bolje

Retke oči vide
Buđenje sa nužnim putem
Posle nuždenja
Neke oči vide sve uzduž i popreko

Ponaosob su oči
Ima ih dva

Same oči
Neka čitaju između

Marko Jovanović

Ostavite komentar: