Anatomija Fenomena

Uputstva za plakanje [Tema: Kortasar]

despair-gun-legler
Ostavimo po strani pobude i posvetimo se pravilnom načinu plakanja, podrazumevajući pod ovim plač koji ne prerasta u skandal, niti vređa osmeh svojom paralelnošću i nespretnom sličnošću. Osrednji i redovan plač sastoji se u opštem grčenju lica i grčevitom zvuku praćenom suzama i slinama, ove su na kraju, jer plač se završava u trenutku kad se čovek snažno usekne.
Da biste plakali, usmerite maštu prema samome sebi, i ako vam se to učini nemoguće zbog stečene navike da verujete u spoljašnji svet, zamislite patka prekirvenog mravima ili zalive Magelanovog moreuza u koje niko i nikad ne ulazi.
Kada plač stigne, lice pristojno pokriti obema rukama, dlanovima ka unutra. Deca će plakati pokrivši lice rukavom, i po želji u jednom uglu sobe. Srednje trajanje plača tri minuta.

Hulio Koratasar

Priručnik za pevanje i plakanje

Prevod: Mirjana Božin

Ostavite komentar: