Anatomija Fenomena

Želja da postaneš Indijanac [Tema: Kafka]

indian

Kad bi samo mogao da postaneš Indijanac, za tren oka spreman, i kad bi na konju koji juri, iskošen u vazduhu, svaki čas osjećao kratak drhtaj nad uzdrhtalim tlom, sve dok ne ostaviš mamuze, jer nema mamuza, sve dok ne odbaciš uzde, jer nema ni uzda, i čim predio pred sobom počneš još samo da nazireš kao pokošenu pustaru, da već ostaneš bez konjskog vrata i konjske glave.

Franc Kafka

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.