Konkursi

Konkurs UNESCO-a za finansiranje projekata iz Fonda za kulturnu raznolikost

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESCO) objavila je peti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost (u daljem tekstu “IFCD”).
Među mogućim korisnicima sredstava Fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza u skladu sa kojom je Fond i osnovan.

IFCD pruža podršku projektima koji imaju za cilj podsticanje nastanka dinamičnog kulturnog sektora, prvenstveno kroz aktivnosti koje olakšavaju uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalnih infrastruktura podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije.
Prema Upustvu o upotrebi sredstava iz IFCD, predlozi projekata trebalo bi da se odnose na kulturne politike i/ili kulturne industrije.

Od 2010.godine, IFCD je opredijelio oko 4,6 miliona dolara za finansiranje 71 projekta u 43 zemlje u razvoju, pokrivajući širok spektar oblasti, od razvoja i implementacije kulturnih politika, do izgradnje kapaciteta kulturnih preduzetnika, mapiranje kulturnih industrija i stvaranja novih poslovnih modela kulturne industrije.

Na Konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije iz zemalja u razvoju koje su članice Konvencije, kao i međunarodne nevladine organizacije.

Nepodobne aplikacije
Zahtjeve za projekte u vezi sa proizvodnjom kulturno-umjetničkih djela i dešavanja treba uputiti Međunarodnom fondu za promociju kulture. Zahtjeve za projekte u vezi sa očuvanjem nematerijalne kulturne baštine treba uputiti Fondu za zaštitu nematerijalne kulturne baštine, a one koji se tiču materijalne kulturne baštine Fondu za svjetsku baštinu.

Kako se prijaviti?
Države članice i nevladine organizacije (NVO) treba da:
1. Preuzmu odgovarajući Obrazac za prijavu (link u nastavku informacije);
2. Konsultuju Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva (link u nastavku informacije);
3. Popune Obrazac prijave na crnogorskom i engleskom jeziku;
4. Potpišu, ovjere i datiraju prijavu;
5. Prilože zvanični dokument kojim se potvrđuje pravni status podnosioca prijave (organ javne uprave, javna institucija ili NVO iz zemlje u razvoju koja je ugovornica UNESCO-ve Konvencije iz 2005. godine).
6. Prilože drugu dodatnu odgovarajuću dokumentaciju i/ili informacije koja se može smatrati važnom;
7. Prijave, uz prateću dokumentaciju, pošalju Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori u originalu na adresu Ministarstva kulture, Ul. Njegoševa 81250 Cetinje i na email: marija.raznatovic@mku.gov.me

Rokovi
Krajnji rok za podnošenje prijava Nacionalnoj komisiji za UNESCO u Crnoj Gori je 15.april 2014.godine, dok je krajnji rok za Nacionalnu komisiju i Međunarodne nevladine organizacije za podnošenje prijava Sekretarijatu Konvencije 15maj 2014, u ponoć po srednjoevropskom vremenu.

Nacionalna komisija za UNESCO u Crnoj Gori, nakon odabira, ima pravo da Sekretarijatu UNESCO Konvencije podnese četiri najbolja projekta (najviše dva od organa javne uprave ili javne ustanove i najviše dva od NVO), shodno propozicijama konkursa.

Međunarodne NVO mogu dostaviti najviše dvije prijave koje predstavljaju prijedloge projekata sa dokazanim uticajem na podregionalnom, regionalnom i međuregionalnom nivou.

Uspješni podnosioci prijava biće obaviješteni u decembru 2014. godine, a ugovori će se
sklapati najranije u martu 2015. godine.

Aplikacioni formular, Vodič za pripremu uspješnog zahtjeva i dodatna pojašnjenja o konkursu možete naći na sljedećemlinku:
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/cultural-diversity/diversity-of-cultural-expressions/how-to-apply/

Kontakt osoba:
Dragoljub Janković, samostalni savjetnik II u Ministarstvu kulture
tel: 041 232 894
email: dragoljub.jankovic@mku.gov.me

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.