Konkursi

Konkurs za 47. Zlatno pero

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) raspisao je konkurs za 47. Zlatno pero Beograda, 12. međunarodni bijenale ilustracije 2013, koje će biti održano u novembru-decembru 2013. godine u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić” na Kalemegdanu u Beogradu.

Bijenale je otvoreno za sve umetnike.

Izlažu se sve vrste ilustracija namenjene knjigama, časopisima, novinama, bibliofilskim izdanjima, crtanim i animiranim filmovima, elektronskim medijima kao i ekslibrisi. Izlažu se štampana dela i publikacije. Osim toga izlažu se objavljeni i neobjavljeni projekti koji bi obavezno trebalo da budu vezani za određenu temu i literaturu, sa oznakom izdavača.

Izlažu se radovi nastali posle 1. januara 2011. godine.

Za objavljene radove poželjno je uz ilustracije poslati knjigu, časopis, novine, CD i dr. koji će takođe biti izloženi.

Svaki autor podnosi radove jedne ili dve tematske celine koje ne prelaze izlagački prostor veći od 1.40 m² (2x70x100 cm). Maksimalni format jednog rada ne sme da pređe 70×100 cm ili 100×70 cm.

Stranim učesnicima dozvoljeno je učestvovanje na izložbi sa kvalitetnim
reprodukcijama, mada se preporučuju originalne ilustracije. Za domaće izlagače preporučuje se da podnesu originalne ilustracije, mada je dopušten i kvalitetan print. Umetnici koji prvi put uzimaju učešće mogu podneti radove nastale u poslednjih pet godina. Dela mogu biti realizovana u svim klasičnim i savremenim tehnikama.

Šalju se neopremljeni radovi. Na poleđini svakog rada mora čitko biti napisano (grafitnom olovkom) ime i prezime ilustratora i redni broj svake ilustracije (uskladiti sa brojevima u prijavi). Autori mogu slati radove individualno ili preko umetničkih organizacija, međunarodnih unija, izdavača itd. Organizator se obavezuje da vrati originalne radove.

Printovi, knjige, časopisi, novine i dr, osim bibliofilskih izdanja, ne vraćaju se.

Prijave za izložbu, uz prateću dokumentaciju, podnose se na formularima koji se mogu dobiti od ULUPUDS-a. Formulari se mogu naći i na sajtu www.ulupuds.org.rs

Uz prijavu, treba dostaviti CD sa materijalom za žiriranje i katalog: skenirani materijal maksimalne dimenzije A4 rezolucija 300 dpi, JPG, TIFF ili EPS format u RGB režimu rada. Svaku fotografiju označiti imenom i prezimenom autora i nazivom rada.

Radove i prijavni formular treba dostaviti do 20. septembra 2013. godine na adresu: ULUPUDS (Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije), Terazije 26/II, 11000 Beograd, Srbija ili poštanski fah (P.O.B.) ULUPUDS-a br. 331, Beograd, sa naznakom “Za Zlatno pero”.

Kako bi se izbegli problemi sa carinom, na pošiljkama treba vidno napisati: ADM. POŠTA BEZ VREDNOSTI/ SAMPLE WITHOUT VALUE

Za digitalne printove i kopije/ For digital prints and copies: ŠTAMPANA STVAR/ PRINTED MATTER

Troškove slanja radova snosi sam autor.

Radovi će biti vraćeni do sredine 2014. godine.

U slučaju da autor želi da pokloni radove TREBA to da naznači u prijavi.

Za autore iz Beograda prijem radova je, takođe do 20. septembra, radnim danima, u prostorijama ULUPUDS-a, Beograd, Terazije 26/II, od 11 do 15 časova.

Participacija od 25 evra (neto) za učesnike iz inostranstva za poštanske troškove slanja kataloga i vraćanja radova.
Uplate EUR vrše se na račun:
KORESPODENTNA BANKA/ CORRESPONDENT BANK
SWIFT ADRESA/SWIFT: COBADEFFXXX
COMMERZBANK AG FRANKFURT
BANKA KORISNIKA/BENEFICIARY`S BANK
SWIFT ADRESA/SWIFT: JUBARSBGXXX
ALPHA BANK SRBIJA A.D.
KORISNIK/BENEFICIARY
NAZIV I ADRESA/NAME AND ADDRESS:
ULUPUDS BEOGRAD, KRALJA MILANA 2, 11 000 BEOGRAD
RS 35180330100021300361
U iznosu od 10 evra za učesnike iz Srbije.

Studenti ne plaćaju participaciju.

Uplate dinarske – RSD (za domaće izlagače):
Uplatilac: ime, prezime i adresa učesnika
Svrha uplate: 47. Zlatno pero
Primalac: ULUPUDS, Beograd, Terazije 26/II
Broj računa: 180-1001210011999 – 43

Međunarodni žiri dodeljuje sledeće nagrade: Gran Pri, tri nagrade Međunarodno Zlatno pero Beograda, tri plakete Zlatno pero Beograda, počasne diplome za umetnike i izdavačke kuće i Nagradu za neobjavljenu dečju ilustraciju, koju dodeljuje izdavačka kuća Kreativni centar.

Na izložbi će isti žiri, dopunjen sa po jednim predstavnikom dodeljivača nagrada, dodeliti i druge nagrade pod pokroviteljstvom izdavačkih kuća i sponzora.

Dobitnik nagrade Gran pri stiče pravo na samostalnu izložbu u okviru
13. Međunarodnog bijenala ilustracije 2015. godine.

Svaki izlagač ima pravo na po jedan besplatan primerak kataloga ili CD.

Poštanske troškove slanja kataloga snosi izlagač. Svaki izlagač dozvoljava besplatno reprodukovanje radova za katalog i ostale publikacije u funkciji Bijenala. Organizator zadržava pravo da izložbu prezentuje i u drugim kulturnim centrima u periodu do maja 2014.

U Savetu izložbe su: Jakša Vlahović, predsednik, Olivera Batajić Sretenović, Mirjana Živković, Zdravko Mićanović, Boban Savić Geto, Miroslav Bata Blagojević, Olivera Vukotić, Gordana Biba Marković, Doru Bosiok, Jelena Šalinić-Terzić i Bratislav Milenković.

(SEEcult.org)

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.