Konkursi

Konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013

Otvoren je godišnji konkurs za sufinansiranje projekata kulturne saradnje u okviru programa Evropske unije Kultura 2007 – 2013. Cilj ovog konkursa je unapređenje zajedničkog evropskog prostora putem promocije kulturne saradnje između evropskih zemalja i njihovih građana.

U okviru konkursa postoje sljedeće kategorije:

1.1. Projekti višegodišnje saradnje (u trajanju od 36 do 60 mjeseci) podrazumijevaju saradnju između najmanje šest kulturnih organizacija iz najmanje šest zemalja članica Programa, kao i sektorsko i vansektorsko djelovanje u cilju razvoja zajedničkih kulturnih aktivnosti. Grantovi koji se dodjeljuju za ovu kategoriju mogu biti u iznosu od 200.000 € do 500.000 € za svaku godinu trajanja projekta, tj. najviše 50 % ukupnih dozvoljenih troškova projekta. Dozvoljeni troškovi su troškovi neophodni za sprovođenje aktivnosti koje su predmet podrške.

1.2.1.Projekti kratkoročne saradnje (u trajanju do 24 mjeseca) se tiču zajedničkih aktivnosti najmanje tri kulturne organizacije sa sektorskim i vansektorskim djelovanjem, iz najmanje tri zemlje članice Programa. Ova oblast je posebno namijenjena aktivnostima kojima se istražuju načini dugoročne saradnje. Grantovi mogu iznositi od 50.000 € do 200.000 €, tj. najviše 50% ukupnih dozvoljenih troškova projekta.

Kriterijumi za selekciju projekata su:
• evropska dimenzija projekta kao dodatna vrijednost;
• relevantnost aktivnosti za krajnje ciljeve programa Kultura;
• kvalitet predloženih aktivnosti;
• kvalitet partnerstva nosioca projekta i koorganizatora;
• ostvarenost ciljeva programa Kultura u aktivnostima;
• način prezentovanja rezultata predloženih aktivnosti ka javnosti, tj. komunikacija i promocija rezultata;
• dugotrajnost učinka predloženih aktivnosti;
• dimenzija međunarodne saradnje.

Krajnji programski ciljevi se odnose na promovisanje transnacionalne mobilnosti zaposlenih u sektoru kulture, podršku transnacionalnoj cirkulaciji kulturnih i umjetničkih radova i proizvoda, te promovisanje međukulturnog dijaloga .

Pravo učešća imaju pravna lica, tj. javne ili privatne organizacije koje su registrovane za obavljanje djelatnosti kulture sa sjedištem u jednoj od zemalja članica programa Kultura 2007 – 2013. Zemlje članice su zemlje članice Evropske unije, zemlje Evropske ekonomske oblasti (Island, Lihtenštajn i Norveška), zemlje kandidati za članstvo u Evropskoj uniji (Crna Gora, Hrvatska, Turska, Srbija i Makedonija), Bosna i Hercegovina i Albanija.

Program obuhvata sve djelatnosti kulture izuzev audiovizuelne oblasti.

Rok za podnošenje projekata je 3. oktobar 2012. godine. Elektronski formular kao i ostala aplikaciona dokumenta neophodno je popuniti na jednom od zvaničnih jezika Evropske unije (preporučuje se engleski jezik). Prijava se vrši elektronskim putem najkasnije do 12 časova 3. oktobra, zatim je dokumenta neophodno poslati u vidu aplikacionog paketa (na CD ili USB i obavezna štampana verzija) najkasnije do 16 časova istog dana.

Aplikacioni paket se šalje na sljedeću adresu:

Za projekte višegodišnje saradnje
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Programme Strand 1.1 Multi-annual cooperation projects
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)

B – 1140 Brussels Belgium
Za projekte kratkoročne saradnje

Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
Culture Programme (2007–2013)
Programme Strand 1.2.1: Cooperation projects
Avenue du Bourget 1
(BOUR 04/13)

B – 1140 Brussels Belgium

Aplikacioni paket sa dokumentima za prijavu na konkurs, kao i sve informacije o konkursu, možete naći na internet strani Izvršne agencije za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu djelatnost koja je zadužena za sprovođenje programa Kultura.
Projekti višegodišnje saradnje
http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_11_2012_en.php

Projekti kratkoročne saradnje http://eacea.ec.europa.eu/culture/funding/2011/call_strand_121_2012_en.php

Za sve dodatne informacije možete se obratiti kontakt osobi u Ministarstvu kulture, Aleksandri Bošković (e-mail: aleksandra.boskovic@mku.gov.me; tel.br: 041 232 583).

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.