Jasan Pogled

Korona bluz


Mi obični smo ugasili. I prije korone. Dakle, stalo nam je do vas, jer bez vas ni korone ne bi bilo. Dakle:

Perite ruke…

Posebno vi kojima su baš prljave…

I posebno vi kojima na rukama ima sumnjivih tragova…

Na primjer-od prljavog novca.

Na primjer od čiste krvi…

A ima takvih, nije da nema…

I kad kijate, ne zapljuvavajte okolinu…

Posebno vi koji često zapljuvavate i posebno vi stari provjereni pljuvači. Pljuvajte i dalje, ali obazrivije. Pazite kako pljujete i ne pljujte baš kao do sada, u ogromnim količinama. Pljujte, da preciziramo, preciznije…

I brišite nos što češće. Osobito vi koji mnogo slinavite. Posebno vi kojima je nos vječito pun. A naročito vi što neprestano šmrčete i šmrckate po elitnim i kabinetskim jazbinama…

I nemojte se rukovati. Posebno vi koji volite da se rukujete. A naročito vi koji se rukujete sa đavolom. Odrecite se starog poroka rukovanja. Rukujte se ako baš morate, ali pokušajte da to svedete na razumnu mjeru. Rukujte se onako diskretno kad već morate da diskretnim rukovanjem diskretno potvrdite još jednu indiskretnu prevaru…

I nemojte se cmakati. Posebno vi koji više volite cmakanje nego poljupce. Smanjite Judino cmakanje na najmanju moguću mjeru. Cmačite se jedino ako baš, baš morate. Cmoknite u jedan obraz i cmakanje zađenite za pojas. Kad ovo prođe, opet se cmačite kao u vremenima cmakanja…

I ne okupljajte se masovno. Posebno vi koji volite masovna i tajna okupljanja. Osobito vi koji imate masovne seanse u nekim elitnim mračnim budžacima. I naročito vi koji na tajnim, masovnim sastancima odlučujete o sudbini, na primjer, narodnih masa. Okupljajte se na tajnim lokacijama, ako baš morate. Ako je tajno okupljanje u javnom interesu. Ako to od vas historijski trenutak trenutačno zahtjeva. No, neka toga bude što manje. Neka naše javne kuće na minimum svedu tajna okupljanja…

I ne unosite se u lice jedni drugima. Ne šapunjajte na uvo strogo povjerljive glasine. Osobito vi, elitni špijuni, kojima je šapat i uvo najvažnija imovina u špijunskom uzvišenom životu. Naročito vi, dugih ušiju i šapunjavog glasa, koji ste se proslavili žbirovskim urođenim zanatom…Ono, unosite se u lice, šapunjajte i špijajte, ako baš morate. Ako je to baš od presudne važnosti, ako od te žbirovske rabote zavise temelji žbirovskog carstva. Što bi se reklo u doba kuge i kolere: ako to viši interesi zahtijevaju…

Ne podrigujte, ne šmrkljajte, ne ishrkujte se i ne lažite, ako baš nijeste na to prisiljeni. Posebno vi u skupim prnjama sa državotvornim značkicama na reverima…

Kad idete u nužnik da službeno nuždite, povucite vodu za sobom, posebno poslije nekih prevažnih službenih nužnih sastanaka. Idite u nužnik kao i do sada, kad već morate, ali vodite računa o higijenici ukoliko drugačije nije odlučeno na nužno najvišem mjestu. Ukoliko to nije stvar konspiracije, stvar nekakve nehigijenske partijske discipline…

Bacajte maramice, one za jednokratnu upotrebu. Ne bacajte one sa monogramima i u partijskim bojama. Koliko god da su prljave, čuvajte ih u unutrašnjem čuvarnom džepu državotvornog sakoa. Jer, epidemija će proći, ali status se mora sačuvati…

Pijte kao i do sada, bez ograničenja. Što više, što češće, na račun gomile koja vas poji, koja vas voli, onako podlo, onako krvavo. Obločite se u cilju opšteg progresa, svaki put kad to komitska dužnost nalaže. Jer i korona će ustuknuti pred naljoskanom državotvornom suverenističkom spodobom koja vijori pijano disciplinovano barjačićem sa zlaćanim resama…

I čuvajte se, mrčni uglednici, velji junaci…Teška su vremena, budite još teži. Ako vas zapiri virus, budućnost nam je ugrožena. A šta će nam budućnost ako nije vaša…

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.