Art

Mene u jatima napuštaju reči

Foto: Gemma Evans

Sad više nema tame u koju nisam sišao po svoje zlato.
Nag i siromašan padam u provaliju.
Sve poznato i drago trampih za nepoznato,
unapred slaveći svoju pogibiju.

Zidaru je lako: kad mu je teško kuće zida.
Lekaru je lakše: kad je bolestan ljude leči.
Meni je najteže ljubavi moja čista – mene u jatima napuštaju reči.

Branislav Petrović

Ostavite komentar: