Anatomija Fenomena

Čuvar stada XXVII – Uživam u svemu kao neko ko zna da ima sunca [Tema: Pesoa]

sun

XXVII

Jedino je Priroda božanska, a ona nije božanska…

Ako govorim o njoj kao o nekom stvorenju
To je zato što pri tom moram da se služim jezikom ljudi,
Koji pripisuju stvarima ličnost,
I nameće stvarima ime.

Ali stvari nemaju ni ličnosti ni imena;
Postoje, i nebo je prostrano i zemlja široka,
A naše srce veliko kao stisnuta pesnica…

Blagosloven da sam zbog svega onog što ne znam.
Uživam u svemu kao neko ko zna da ima sunca.

Alberto Kaejro (Fernando Pesoa)

 

 

Ostavite komentar: