Konkursi

Konkursi Ministarstva kulture Crne Gore

Ministarstvo kulture Crne Gore raspisalo je  Konkurs za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, Konkurs za sufinansiranje crnogorskog učešća na međunarodnim manifestacijama i festivalima i Konkurs  za realizaciju programa „Razvoj kulture na sjeveru” u 2013. godini. Konkursi su otvoreni 30 dana od dana objavljivanja. Prijave se podnose zaključno sa 2. martom 2013. godine.

Po propozicijama Konkursa za sufinansiranje projekata i programa od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u 2013. godini. Ministarstvo će podržavati nove projekte i programe iz oblasti: likovne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske djelatnosti, književnosti i književnog prevođenja, časopise za kulturu i umjetnost, filmsku produkciju, te pozorišne produkcije i kulturno-umjetničke manifestacije i festival.

Ove godine prvi put je raspisan i Konkurs za sufinansiranje pripreme i organizacije prezentacije crnogorske kulture na referentnim međunarodnim sajmovima knjiga i filmskim festivalima.

 Novina je i program „Razvoj kulture na sjeveru“ u okviru kojeg će biti sufinansirani novi projekti i programi od značaja za ostvarivanje javnog interesa u kulturi, opštinama sa sjevera Crne Gore (Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Plužine, Pljevlja, Rožaje, Šavnik i Žabljak) i programe i projekte iz kulture, drugih crnogorskih opština koji će biti realizovani u nekoj od opština sa sjevera, na osnovu saradnje i razmjene programa.

Prijava na konkurse podnosi se na odgovarajućem obrascu koji je dostupan na sajtu www.ministarstvokulture.gov.me. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa prebivalištem u Crnoj Gori i pravna lica koja su u Crnoj Gori registrovana za obavljanje djelatnosti kulture. Nevladine organizacije i javne ustanove i drugi subjekti čiji se rad finansira iz budžeta Crne Gore sredstvima planiranim za kulturu, nemaju pravo učešća na konkursu. Projekti i programi koji su dobili finansijsku podršku iz drugog izvora u Budžetu Crne Gore, neće biti sufinansirani na ovim konkursima. Za podnosioce prijava koji su prethodnih godina koristili sredstva Ministarstva kulture za sufinansiranje, cijeniće i ispunjenost dosadašnjih ugovorenih obaveza.

Projekti prijavljeni na konkurse biće vrjednovani prema umjetničkom kvalitetu i značaju za razvoj crnogorske kulture, referencama realizatora,doprinos afirmaciji multinacionalnih i multikulturalnih vrijednosti, doprinosu podsticanju internacionalnog dijaloga i stimulisanju razvoja partnerstva, doprinosu očuvanju tradicije i crnogorske kulturne baštine, doprinosu zaštiti i promociji raznolikosti kulturnih izraza, afirmaciji perspektivnih talenata, doprinos afirmaciji stvaralaštva lica sa invaliditeto, realnosti budžeta projekta i obezbijeđenosti uslova za njegovu realizaciju. Prilikom izbora projekata i programa za sufinansiranje prednost će imati projekti i programi kojima se doprinosi i podstiče ravnomjeran razvoj kulture i disperzija programa i projekata na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Ministarstvo će na prijedlog stručnih komisija donijeti odluku o sufinansiranju projekata i programa u roku od 30 dana od dana zaključenja konkursa. Komisije će projekte vrjednovati prema kriterijumima utvrđenim Zakonom o kulturi. Sa odabranim realizatorima ugovor će biti zaključen u roku od 30 dana od dana objavljivanja odluke o sufinansiranju.

linkovi:

http://www.mku.gov.me/vijesti/119192/Konkurs-za-sufinansiranje-projekata-i-programa-od-znacaja-za-ostvarivanje-javnog-interesa-u-oblasti-kulturno-umjetnickog-stvaral.html

 http://www.mku.gov.me/vijesti/119194/Konkurs-za-realizaciju-programa-Razvoj-kulture-na-sjeveru-u-2013-godini.html

http://www.mku.gov.me/vijesti/119195/Konkurs-za-sufinansiranje-crnogorskog-ucesca-na-medunarodnim-manifestacijama-i-festivalima-u-2013-godini.html

 

 

 

 

 

 

Ostavite komentar:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.