Art

Za belo grlo što ti je pesme pevalo

woods

Ja sam mogla nositi mač na leđima
Seći tvoje tuge kao zrele jabuke,
Mogla što nikad nikom nisam –
Biti za tren uteha.
Sad se povlačim sa bojišta
Bez oružja , bez odbrane
Gola pod nebom omču u rukama nosim,
Za belo grlo što ti je pesme pevalo.

Jasna Đurđić

Ostavite komentar: