Skorašnji članci

Anatomija Fenomena

Krležino otkrivanje samoće [Tema: Krleža]

Miroslav Krleža: Na rubu pameti Agora, Zrenjanin 2012. Nema danas na svijetu ničeg, što se tiče čovjeka, da nije izobličeno. Pomanjkanje je ukusa pomanjkanje pameti, jer nešto, što je pametno, to jest što je punoživotno, to jest prirodno uslovljeno, ne može biti nego skladno, nego ukusno. A kod nas, uzmite prosječan prerez kroz život bilo kog našeg prosječnog ili istaknutog čovjeka! Sve je […]

Art

Priznajem

Jesam, da, to sam ja. Priznajem! Bez kape i šešira – sam bačen ovdje. Izgubljen. Loš, zao, štoviše oduran. Lažno skroman. Ofucan. Prekomjeran. Bolestan. Odan kao kurva. Popustljiv porocima. Pokvaren, da, to sam ja. Jesam. Priznajem! Usamljen, razočaran. Depresivno ravnodušan. Kažem, samome sebi kriv. Hodač po ivici, no nimalo hrabar. […]

Anatomija Fenomena

Čeznem da ti kažem najdublje riječi [Tema: Pisma]

Lju­bav­na pi­sma kao dio epi­sto­lar­ne knji­žev­no­sti kroz isto­ri­ju iz­no­si­la su in­ten­zi­tet osje­ća­nja, strast, raz­o­ča­ra­nje, tu­gu, bol, pat­nju, če­žnju, žud­nju, nje­žnost, jad i ra­dost, ra­stan­ke i po­nov­ne sa­stan­ke. Sva ta osje­ća­nja mo­gla su u pot­pu­no­sti da se is­ka­žu sa­mo na pa­pi­ru. U an­tič­koj knji­žev­no­sti do­pi­si­va­nje se nje­go­va­lo kao po­se­ban vid re­to­ri­ke, […]

Anatomija Fenomena

Poeta Sacer [Tema: Hamvaš]

    Osvrćući se na posljednjih dvesta godina istorije, čovjek jedva da može ili uopšte ne može da uguši izvjesnu neobičnu zabrinutost. S koljena na koljeno, planski sa svijeta su nestali, odozgo prema dolje, najprije kralj, potom redom: prvosveštenik, velikaš, državnik, naučnik, vojnik, umjetnik, pa ili su se izgubili zauvijek, ili […]

Art

Večna kuća

Iza žutog oblaka je moja večna kuća.Tamo je drveće crno, crno mu je lišće.Šuma sva crna je, a opet sjajna. Svaki cvet plam je sam i krzna leopardasjajnija su od zvezda.Šare na zverima upile su svu svetlost kosmosa.U mojoj večnoj kući noći nema. U njenom središtu je bezvremeni hramOd krilatih […]

Art

Bog u birtiji – Nada

Nada Još samo da nju dokrajče i biće svoji na svome. Samo da još izbace i taj kamičak iz cokule kojom gaze lice svijeta. Žulja ih, mada je gotovo i nema. Kada je sasvim zatuku, čovjekolikima će biti potaman. Jer kako, o kako, uživati u žuđenom beznađu, kad je, može […]

Jasan Pogled

Seneka – filozofija kao terapija

Lucije Anej Seneka (4. – 65. godine poslije Krista) živio je u jednom od najkontroverznijih razdoblja Rimskog Carstva. Filozof, političar, odvjetnik, prestižan pisac već za života i učitelj cara Nerona, jedan je od vodećih predstavnika rimskog stoicizma. U svojoj knjizi Što je filozofija? Ortega y Gasset pojašnjava zašto je filozofija u […]